020 530 0160

Is het leenrecht van toepassing op eBooks?

Gepubliceerd op 21 oktober 2009 categorieën 

Een interessante vraag nu de markt voor eBooks zich flink aan het ontwikkelen is. In de Auteurswet is een speciale regeling opgenomen op grond waarvan het uitlenen van boeken is toegestaan, mits degene die de uitlening verricht (lees: bibliotheken) daarvoor een billijke vergoeding betaalt. Voor de komst van het eBook ging het bij uitlenen steeds om fysieke exemplaren: denk aan een gewoon boek. Je zou je heel goed kunnen voorstellen dat bibliotheken digitaal eBooks ter beschikking stellen. Mag dat onder de huidige regeling?

 

Vooralsnog lijken bibliotheken die vraag te ontwijken en stellen ze eBooks ter beschikking in combinatie met een e-reader. In de bibliotheek van Rotterdam worden de eBooks met de e-reader voor een week per keer uitgeleend. Vooralsnog verloopt dat niet helemaal naar wens. De 227 eBooks waar de bibliotheek van Rotterdam over beschikt zijn continu uitgeleend. Dat komt waarschijnlijk doordat er maar 2 e-readers ter beschikking worden gesteld. Het zou natuurlijk veel logischer zijn om de boeken ook zonder e-readers ter beschikking te stellen. Maar dan komt de bibliotheek wellicht in juridisch vaarwater waar zij niet in terecht wil komen.

 

Lees hier het bericht.

Bron: Ereaders.nl
Deze blog is automatisch geïmporteerd uit een oudere versie van deze website. Daarom is de lay-out mogelijk niet perfect.
Deel:

auteur

Christiaan Alberdingk Thijm

publicaties

Gerelateerde artikelen