020 530 0160

Internetaantijgingen gemeente Gelddrop-Mierlo niet onterecht

Gepubliceerd op 27 januari 2005 categorieën 

Mevrouw Van Kessel wonende aan de Broekstraat 28 te Mierlo vecht al jaren tevergeefs tegen de stankoverlast van het varkensfokkerijbedrijf aan de Broekstraat 26 van Swinkels. Daarbij draait het om de juridische vraag welke “stankcirkel” Van Kessel moet accepteren.


 


In de kort geding procedure bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank ‘s-Hertogenbosch tussen de Gemeente Gelddrop-Mierlo en Van Kessels gemachtigde in procedures tegen de Gemeente en Swinkels, ene Van Rooijen, gaat her erom of deze het niet al te bont maakte met zijn uitlatingen over de Gemeente. Van Rooijen heeft namelijk met een bericht op de website www.sdnl.nl (Stichting Sociale Databank Nederland) gemeld dat de Gemeente Swinkels helpt met het plegen van strafbare feiten, daarvoor ook valsheid in geschrift pleegt en verder nog deelneemt aan een criminele organisatie.


 


In zijn vonnis wijst de Voorzieningenrechter een bevel tot het plaatsen van een rectificatie niet toe. Weliswaar zijn de mededelingen over strafbare handelingen niet onderbouwd, maar een rectificatie zou de indruk wekken dat de Gemeente niets te verwijten is. De Voorzieningenrechter geeft nog een sneer aan de Gemeente: “Dat brengt tevens mee dat een dergelijke rectificatie in het onderhavige geval ook contraproductief zal uitwerken voor de gemeente, zodat het belang van de gemeente bij dit onderdeel van de vordering te gering is“.


 


Van Rooijen moet het bericht wel weghalen op straffe van een dwangsom, hoewel hij geen feitelijke controle heeft over de website. “Hoewel de feitelijke zeggenschap over de genoemde website niet bij Van Rooij berust, moet toch worden aangenomen dat plaatsing van mededelingen daarop niet geheel buiten hem om geschiedt. Het ligt daarom op zijn weg om de geëigende en redelijkerwijs van hem te vergen stappen te ondernemen om de beheerder tot verwijdering en verwijderd houden te bewegen“, aldus de Voorzieningenrechter.


 


Het vonnis is juridisch interessant omdat de Voorzieningenrechter Van Rooijens publicatie beoordeelt naar de maatstaf voor onthullingsjournalistiek omdat het er om gaat “die bij een breed publiek bekend te doen zijn.” Helaas motiveert de rechter dat niet verder.


 

Bron: www.rechtspraak.nl
Deze blog is automatisch geïmporteerd uit een oudere versie van deze website. Daarom is de lay-out mogelijk niet perfect.
Deel:

auteur

Doeko Bosscher

publicaties

Gerelateerde artikelen