020 530 0160

Interessant vonnis over de zogenaamde “exhibitieplicht”

Gepubliceerd op 9 oktober 2009 categorieën , ,

Het Nederlandse procesrecht biedt, kort gezegd, een middel voor de ene procespartij om de andere procespartij te dwingen bepaalde bescheiden te overleggen. Dit middel is neergelegd in artikel 843A en wordt doorgaans de exhibitieplicht genoemd.

De laatste tijd komt er veel rechtspraak voorbij omtrent de reikwijdte van dit artikel. In een interessant vonnis tussen KPN en aan de andere kant een aantal andere netwerkaanbieders (Colt, Tele2, BT) gaat de rechtbank Rotterdam uitgebreid in op deze exhibitieplicht.

De hoofdzaak gaat in het kort om de vraag of KPN en Vodafone in het verleden discriminatoire afspraken hebben gemaakt, waardoor onrechtmatig zou zijn gehandeld jegens Colt cs. Colt c.s vorderen nu dat KPN die afspraken met Vodafone in de procedure moet brengen met een beroep op die exhibitieplicht. Voor KPN zou dit best een pijnlijke kwestie kunnen worden, waar wellicht Vodafone ook niet blij mee zal zijn.

De rechtbank constateert zelf allereerst ook dat er veel jurisprudentie is over de exhibitieplicht, maar dat onduidelijk is of het artikel nu een ruime of restrictieve uitleg verdient. Onder verwijzing naar de parlementaire geschiedenis en een Hoge Raad uitspraak komt de rechtbank eerst tot de conclusie dat het artikel ruim geïnterpreteerd dient te worden. Vervolgens toetst de rechtbank aan het subsidiairiteitsvereiste, dat in het artikel is ingebakken. De rechtbank legt het hier in deze zaak uit als bewijsnood. Met andere woorden, komt Colt cs. in bewijsnood als KPN de afspraken met Vodafone níet in de procedure hoeft in te brengen. De rechtbank meent van niet (dus: Colt cs. komt dan niet in bewijsnood) , nu KPN  het bestaan van die stukken met Vodafone heeft erkend.

Op basis hiervan komt KPN er vooralsnog mee weg, en hoeft de gevraagde stukken niet over te leggen.

Lees de uitspraak hier.

Bron: rechtspraak.nl
Deze blog is automatisch geïmporteerd uit een oudere versie van deze website. Daarom is de lay-out mogelijk niet perfect.
Deel:

auteur

Menno Weij

publicaties

Gerelateerde artikelen