020 530 0160

Hoger beroep poster Rita Verdonk en de Schipholbrand

Gepubliceerd op 4 januari 2007 categorie├źn 

Naast de politiek heeft ook de rechtspraak het nog druk met Rita Verdonk. Vorige week wees Hof Arnhem arrest in het hoger beroep in een strafzaak vanwege een Verdonk-kritische poster. De Politierechter Rechtbank Arnhem oordeelde op 11 januari 2006 dat het ophangen van de poster tot strafbaarstelling vanwege smaadschrift van artikel 261 Wetboek van Strafrecht leidde. Bijna een jaar later heeft Hof Arnhem dit vonnis vernietigd nadat het oordeelde dat het strafbaarstellen van dit smaadschrift een ontoelaatbare beperking van de vrijheid van meningsuiting van artikel 10 EVRM zou opleveren. Het hof verklaarde het feit bewezen maar niet strafbaar en ontsloeg de verdachte van rechtsvervolging.


Op de poster stond, naast een afbeelding van het detentiecentrum, de tekst: “Reisbureau Rita. Arrestatie – deportatie – crematie. Adequaat tot het bittere einde”


Het hof acht smaadschrift bewezen maar beoordeelt vervolgens dat de strafbaarheid hiervan buiten toepassing moet worden gelaten vanwege de vrijheid van meningsuiting als neergelegd in artikel 10 EVRM. De vrijheid van meningsuiting kan alleen beperkt worden als dit noodzakelijk is in een democratische samenleving warbij het onder meer moet gaan om een dringende maatschappelijke noodzaak. Daarbij moeten waardeoordelen en politieke satire ruimte krijgen en moeten politici meer kritiek kunnen verdragen dan anderen.


Het hof weegt bij haar oordeel in het bijzonder de volgende omstandigheden mee. De genoemde poster zet niet aan tot geweld, haat of discriminatie of verstoring van de openbare orde. De poster bevat een waardeoordeel over een onderwerp waar heftige maatschappelijke discussie over werd gevoerd. De feitelijke basis van dit oordeel wordt gevormd door het feit dat politicus Verdonk verantwoordelijkheid droeg voor het detentiecentrum en in de maatschappelijke discussie ernstig getwijfeld werd aan haar stelling dat medewerkers van het detentiecentrum adequate maatregelen hadden genomen. Dat deze twijfels terecht bleken, viel later op te maken uit een rapport van de Onderzoeksraad. Ook houdt het hof rekening met de sarcastische toon van de poster en een zekere mate van overdrijving.


Lees hier het hele arrest.


 

Bron: rechtspraak.nl
Deze blog is automatisch geïmporteerd uit een oudere versie van deze website. Daarom is de lay-out mogelijk niet perfect.
Deel:

auteur

Anne-Jel Hoelen

publicaties

Gerelateerde artikelen