020 530 0160

Hoger beroep De Staat vs. De Telegraaf

Gepubliceerd op 4 september 2006 categorie├źn , ,

Afgelopen donderdag wees Hof Den Haag arrest in het hoger beroep tegen de uitspraak van Rechtbank Den Haag 21 juni 2006 over het afluisteren van twee Telegraaf journalisten door de AIVD. De rechtbank kwam tot de conclusie dat in deze zaak onvoldoende rechtvaardiging was voor inbreuk op de uit artikel 10 EVRM voortvloeiende vrijheden van meningsuiting, nieuwsgaring en bronbescherming. De reeds door de AIVD verkregen informatie moest worden verwijderd en vernietigd.


Het hof komt deels tot een andere uitspraak. De Staat moet stoppen met het afluisteren van de journalisten maar het materiaal hoeft niet vernietigd te worden. Het mag echter slechts aan het OM verstrekt worden voor zover de commissie die toezicht houdt op de uitoefening van bijzondere bevoegdheden heeft geoordeeld dat het materiaal volgens de regels is verkregen.


Bij toepassing van de toets van artikel 10 EVRM komt het hof tot de conclusie dat de ingezette middelen in beginsel in juiste verhouding tot het doel zijn maar dat AIVD vanaf het moment dat zij een andere persoon c.q. andere personen, niet-journalist(en), in het vizier kreeg en daar de bijzondere middelen ook voor ging inzetten, moeten stoppen met de inzet van de middelen tegen de journalisten (althans, voor zover zij niet zelf het hoofddoel van de onderzoeken waren). Vanaf dat moment voldeed de inzet van de middelen niet meer aan de proportionaliteit en de subsidiariteit.


De rechtbank had alle vorderingen van de Telgraaf c.s. toegewezen, waaronder de vordering tot vernietiging van al het verkregen materiaal en een bevestiging van de Staat als dat gebeurd was. Het hof oordeelt dat de wijze waarop de commissie die bij de inzet van bijzondere bevoegdheden in de gaten zou moeten houden of aan alle vereisten van een inperking van vrijheden is voldaan haar toezicht uitoefent, onvoldoende inzichtelijk is. Det hof kan niet beoordelen welk materiaal onrechtmatig is verkregen en beperkt het gebod tot vernietiging van het materiaal. Toewijzing van de vordering van Telegraaf c.s. tot vernietiging van al het materiaal gaat het bestek van deze kort geding procedure te buiten. De AIVD mag echter alleen dat materiaal aan het OM verstrekken waarover de commissie heeft geoordeeld dat het volgens de regels is verkregen.


Lees ook onze eerdere berichtgeving over de afluister-affaire:


AIVD mag journalisten Telegraaf niet afluisteren


Privacy in geding bij afluistergeschil


Lees hier het hele arrest.

Bron: rechtspraak.nl
Deze blog is automatisch geïmporteerd uit een oudere versie van deze website. Daarom is de lay-out mogelijk niet perfect.
Deel:

auteur

Anne-Jel Hoelen

publicaties

Gerelateerde artikelen