020 530 0160

Hof: Stelen van virtuele goederen is diefstal in de zin van art. 310 Sr

Gepubliceerd op 12 november 2009 categorieën 

Het Gerechtshof Leeuwarden heeft eergisteren bevestigd dat volgens een redelijke wetsuitlegging van artikel 310 Sr, het stelen van virtuele goederen onder diefstal valt. Het Hof kwam tot dit oordeel in het hoger beroep van de zaak waarin een speler van het online spel Runescape door (offline) intimidatie en geweld zijn virtuele masker en amulet had moeten afstaan aan twee medespelers.

 

Het Hof acht in de Runescape zaak van belang dat het afpakken van virtuele goederen volgens de spelregels van Runescape geen onderdeel uitmaakt van het spelelement. Bovendien is de (virtuele) wegneming het gevolg van feitelijke (dat wil zeggen niet-virtuele) handelingen.

 

Precies het omgekeerde was het geval in september met het spel Eve Online. Enkele spelers daarvan hadden, door middel van spionage en infiltratie, het vertrouwen en de geheime toegangscodes weten te winnen van een rijke (virtuele) groep Eve Online-spelers. De infiltranten konden met de toegangcodes in één nauwkeurig geregisseerde slag een enorme hoeveelheid virtuele goederen stelen ter waarde van 16.500 Amerikaanse dollars. De virtuele waarde van de buit zou nog veel hoger liggen, aangezien het vele jaren kost om zo’n bedrag in het spel te verdienen. Interessant is dat deze diefstal legaal werd verklaard door de game developers van Eve Online, omdat het binnen de spelregels van het spel viel. Dit leidde tot hevige protesten van Eve Online-spelers. In tegenstelling tot de Runescape-zaak was hier echter geen sprake van (offline) intimidatie of geweld.

 

De verdediging trachtte er in de Runescape-zaak het Hof nog van te overtuigen dat spelers ervan geen eigendomsrechten verwerven, maar slechts een gebruikersrecht verkrijgen ten opzichte van de eigenaar van het spel (de Britse game-developer). Het Hof is het hier niet mee eens:

 

“Het hof stelt vast dat aangever binnen het spel de feitelijke en exclusieve heerschappij had over de goederen. Alleen hij kon, door in te loggen op zijn RuneScape-account, bij de door hem verworven amulet en het masker komen en daarover beschikken. In strafrechtelijke zin behoorden de in het geding zijnde goederen toe aan aangever. Hij is door de diefstal getroffen in het ongestoorde genot van de beschikkingsmacht die hij bij uitsluiting van een ander over die goederen had.”

 

Ter afsluiting overweegt het Hof:

 

“[D]at als gevolg van de digitalisering van de maatschappij een virtuele realiteit is ontstaan, die niet in alle opzichten kan worden afgedaan als louter illusie, ten aanzien waarvan het plegen van strafbare feiten niet mogelijk zou zijn.”

 

Lees het arrest hier en het bericht over Eve Online hier.

Deze blog is automatisch geïmporteerd uit een oudere versie van deze website. Daarom is de lay-out mogelijk niet perfect.
Deel:

auteur

Martine Wubben

publicaties

Gerelateerde artikelen