020 530 0160

Hof: houder internetaansluiting aansprakelijk voor filesharing

Gepubliceerd op 18 oktober 2018 categorieën ,

Naar aanleiding van een Duitse zaak heeft het Europese Hof beslist dat de houder van een internetaansluiting, waarmee inbreuken op het auteursrecht zijn gemaakt, zich niet kan vrijwaren van aansprakelijkheid door te stellen dat een gezinslid ook toegang had tot die aansluiting.

grondrechten

De zaak speelt tussen een Duitse uitgeverij die schadevergoeding vordert van een Duitse inwoner omdat laatstgenoemde een audioboek, waarop de uitgever het auteursrecht heeft, illegaal beschikbaar zou hebben gesteld om te downloaden. De vermeende inbreukmaker houdt echter vol dat hij deze files niet gedeeld heeft en wijst de rechter op het feit dat ook zijn ouders toegang hebben tot de internetaansluiting. Daaropvolgend overlegt hij geen verdere details meer met betrekking tot het gebruik van de verbinding door zijn ouders. Het Landgericht München acht dat een dergelijke verweer volstaat op basis van de interpretatie van de nationale rechtspraak. Het grondrecht op de bescherming van het gezinsleven sluit in deze situatie aansprakelijkheid van de houder van de verbinding uit. Het Landgericht vraagt zich vervolgens wel af hoe dit grondrecht zich dan verhoudt ten opzichte van de bescherming van intellectuele eigendomsrechten. Het Landgericht besluit daartoe prejudiciële vragen te stellen aan het Europese Hof.

afwegingen

Het Hof is van mening dat er een juist evenwicht gevonden dient te worden tussen enerzijds de eerbiediging van privé- en gezinsleven en anderzijds de intellectuele eigendomsrechten van rechthebbenden. Van een dergelijk evenwicht is nu geen sprake omdat de gezinsleden een bijna absolute bescherming genieten. Identificatie van een inbreukmaker op de auteursrechten van eiser wordt immers onmogelijk gemaakt als laatstgenoemde geen overlegging van bewijsmateriaal kan gelasten van de ouders. Te meer nu er ook geen andere voorziening voor de rechthebbende openstaat om de wettelijke aansprakelijkheid vast te kunnen stellen van de houder van de internetaansluiting, aldus het Hof.

De zaak wordt tot slot terugverwezen naar de Duitse rechter die een finaal oordeel zal geven. Als gevolg van de uitspraak van het Hof rust nu naar alle waarschijnlijkheid voortaan de bewijslast bij de houder van een internetverbinding. Aan deze houder is het om te bewijzen dat de auteursrechtelijke inbreuk op zijn of haar internetverbinding niet door de houder zelf is gepleegd.

handhaving in Nederland

In het kader van illegaal downloaden wordt in Duitsland op dit moment al strikt gehandhaafd. In Nederland worden personen die downloaden uit illegale bron nog niet actief beboet of vervolgd. Wel worden inmiddels door Dutch Filmworks IP-adressen verzameld van internetgebruikers die illegaal downloaden. Derhalve zullen illegale downloaders in de toekomst waarschijnlijk ook in Nederland voor de rechter verschijnen.

 

Deze blog is automatisch geïmporteerd uit een oudere versie van deze website. Daarom is de lay-out mogelijk niet perfect.
Deel:

auteur

Jesse

publicaties

Gerelateerde artikelen