020 530 0160

Hoe schors je een kort geding vonnis?

Gepubliceerd op 1 februari 2008 categorie├źn 


Hoe schors je de executie van een kort geding vonnis? Ga je in beroep bij het hof, of span je opnieuw een kort geding aan?


 


Deze vraag kwam aan de orde in een kort geding bij de president van de rechtbank te Roermond. Wat was er gebeurd? Eiser was in een eerder vonnis in kort geding veroordeeld om een bepaald gebouw te ontruimen. Het vonnis was netjes aan de eiser betekend en eiser was inmiddels ook al in hoger beroep gegaan van dat vonnis bij het hof. Toch spant eiser ook nog een nieuw kort geding aan en verzoekt om schorsing van de executie.


 


De president van de rechtbank Roermond verklaart de eiser niet ontvankelijk in zijn beroep. De president beroept zich daarop op artikel 351 Rechtsvordering, dat als volgt luidt:


 


Indien hoger beroep is ingesteld tegen een vonnis dat uitvoerbaar bij voorraad is verklaard, kan de hogere rechter op vordering van een partij alsnog de tenuitvoerlegging van het vonnis schorsen.”


 


Volgens de president duidt de formulering van artikel 351 Rv op een exclusieve bevoegdheid van de rechter in hoger beroep; het artikel wil voorkomen dat naast de gang naar de appelrechter, ook nog een aparte procedure bij de voorzieningenrechter openstaat. Zo wordt doorkruising van de procedure in hoger beroep door nadere vonnissen in eerste aanleg voorkomen, aldus de president.


 


De eiser had kennelijk nog betoogd dat de hoger beroep procedure bij het hof (in casu: Den Bosch) niet snel genoeg verliep. De president is hier niet gevoelig voor:  “het kan niet zo zijn dat de rechter in eerste aanleg een zaak – die volgens de wet thuishoort bij de rechter in tweede aanleg – zou moeten behandelen louter en alleen vanwege de (beweerdelijk) langzamere bedrijfsvoering van die rechter in tweede aanleg.”


 


Fijntjes voegt de president daar nog het volgende aan toe: “afgezien daarvan kan eiser zich niet op die beweerdelijk langzamere bedrijfsvoering van het hof beroepen omdat hij in het geheel niet heeft geprobeerd gebruik te maken van de mogelijkheid die artikel 351 Rv hem biedt.”


 


Dus, mocht u een uitspraak in kort geding geschorst willen hebben, ga dan in hoger beroep.


 


Lees hier het gehele vonnis.


 

Deze blog is automatisch geïmporteerd uit een oudere versie van deze website. Daarom is de lay-out mogelijk niet perfect.
Deel:

auteur

Menno Weij

publicaties

Gerelateerde artikelen