020 530 0160

Helder vonnis over domeinnamen vs. handelsnamen

Gepubliceerd op 13 maart 2008 categorieën 

De rechtspraak over de kwestie of het gebruik van een domeinnaam wel of niet heeft te gelden als handelsnaamgebruik, is doorgaans zeer casuïstisch. De ene rechter vindt van wel, de andere rechter vindt van niet – soms nota bene in vergelijkbare gevallen.

Het ziet er naar uit dat de President van de rechtbank Rotterdam recent een uitspraak heeft gewezen die een goede richtlijn biedt voor de vraag wanneer het gebruik van een domeinnaam als handelsnaamgebruik heeft te gelden.

In deze procedure vordert Zegers Beveiligingssystemen dat Zegers BV het gebruik van de domeinnaam www.zegersbeveiliging.nl staakt op grond van haar handelsnaamrechten.

De President stelt terecht dat, alvorens hij kan oordelen over de vraag of er sprake is van inbreuk op een handelsnaam, de vraag beantwoord dient te worden of het gebruik van een domeinnaam wel heeft te gelden als handelsnaamgebruik.

De President concludeert dat dit niet het geval is, en wel om de volgende redenen.

Ten eerste overweegt de President: “vooropgesteld zij dat een domeinnaam in beginsel niet meer of anders is dan een (internet) adres van de domeinnaamhouder en dat het registratiesysteem van domeinnamen werkt volgens het principe ‘die het eerst komt, het eerst maalt’. De registratie of reservering van een domeinnaam op zich zelf is in beginsel niet aan te merken als het ‘voeren’ van een handelsnaam. De omstandigheden die bepalen of een domeinnaam wordt gevoerd als handelsnaam, zijn, enerzijds, of de domeinnaam overeenkomt met een handelsnaam en gebruikt wordt ter aanduiding van de bedrijfsactiviteiten van een onderneming en, anderzijds, wat de inhoud van de betreffende website is. Afhankelijk van de op die website weergegeven informatie kan de domeinnaam ‘gekleurd’ worden tot handelsnaam.” 

Naar mijn smaak een helder criterium.

Vervolgens stelt de President vast dat, wanneer de domeinnaam www.zegersbeveiliging.nl op het internet in de adresbalk wordt ingetypt, de bezoeker van die website automatisch wordt doorgelinkt naar de website van Zegers B.V. met als domeinnaam www.zegers-iss.nl. Na direct doorgelinkt te zijn via www.zegersbeveiliging.nl naar www.zegers-iss.nl, wordt op die website enkel de naam “Zegers B.V.” in combinatie met de woorden “Integrated Security Systems” gebruikt. Ook op print-outs van de pagina’s van bedoelde website komt slechts de domeinnaam www.zegers-iss.nl voor. Voorts presenteert Zegers B.V. zich op haar visitekaartje, haar briefpapier en in telefoon- en bedrijvengidsen ook enkel onder de naam “Zegers” of “Zegers B.V.”, al dan niet in combinatie met de woorden “Integrated Security Systems” of de afkorting daarvan “iss”.

Volgens de President, kan dan ook op het eerste gezicht geconcludeerd worden dat Zegers B.V. als handelsnaam voor haar bedrijfsactiviteiten de aanduiding “Zegers B.V. Integrated Security Systems” gebruikt, immers, onder die naam wordt zij feitelijk gedreven, en niet Zegers Beveiliging.

De domeinnaam www.zegersbeveiliging.nl geeft naar het voorlopig oordeel van de President, daarom slechts het “adres” van Zegers B.V. weer. Dit geldt temeer nu op de website met als domeinnaam www.zegersbeveiliging.nl geen informatie wordt verstrekt; bezoekers worden onmiddellijk doorgeleid naar de website van Zegers B.V. met als domeinnaam www.zegers-iss.nl, terwijl laatstgenoemde website qua lay-out, logo en tekst ook niet identiek is aan de website van Zegers Beveiligingssystemen.

Kortom, voorshands heeft het gebruik van de domeinnaam www.zegersbeveiliging.nl door Zegers B.V. dan ook niet te gelden als handelsnaamgebruik.

De President komt tenslotte nog met twee uitsmijters: (i) ‘Security Systems’ is weliswaar een vertaling van ‘beveiligingssystemen’ in het Engels, maar is in het kader van een handelsnaamgeschil irrelevant; bescherming van een handelsnaam strekt zich immers niet, zeker niet zonder meer, uit tot de vertaling van die naam in een andere taal, en (ii) het feit dat de zoekopdracht ‘Zegers beveiliging’ op www.google.nl als eerste hit Zegers B.V. (met zowel de domeinnaam www.zegers-iss.nl als de domeinnaam www.zegersbeveiliging.nl) en pas daarna Zegers Beveiligingssystemen naar voren, doet aan het vorenstaande feitelijk niets af; een zoekmachine als Google zoekt deels op adressen, deels op sleutelwoorden; daarmee is niets gezegd over het voeren van een handelsnaam.

Lees hier het hele vonnis.
  

 


 
 


 


 

Bron: Rechtspraak.nl
Deze blog is automatisch geïmporteerd uit een oudere versie van deze website. Daarom is de lay-out mogelijk niet perfect.
Deel:

auteur

Menno Weij

publicaties

Gerelateerde artikelen