020 530 0160

Goudkuipje heeft bezwaren tegen Goedcupje

Gepubliceerd op 18 maart 2014 categorieën 

Goedcupje B.V. heeft op 7 januari jl. het beeldmerk Goedcupje bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) gedeponeerd (aangevraagd). Koninklijke ERU Kaasfabriek B.V. (“Eru”), houdster van het woordmerk “Goudkuipje”, heeft bezwaren geuit tegen het gebruik van het merk “Goedcupje”.

 

Volgens Eru maakt Goedcupje B.V. inbreuk op haar merkrechten en zij overweegt oppositie in te stellen bij het BBIE.

Oppositieprocedure
De houder van een ouder merk kan binnen twee maanden vanaf de publicatie van een depot bij het BBIE oppositie instellen tegen een jonger merk, wanneer:
– er sprake is van gelijke, voor dezelfde waren of diensten gedeponeerde merken;
– er sprake is van gelijke of overeenstemmende, voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten gedeponeerde merken, indien bij het publiek verwarring, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het oudere merk kan ontstaan;
– het jongere merk verwarring kan stichten met een algemeen bekend merk als bedoeld in artikel 6 bis van het Verdrag van Parijs.

Goudkuipje kan naar mijn mening een beroep doen op de tweede grond (overeenstemmende tekens voor soortgelijke waren). Deze grond is opgenomen in artikel 2.3, onder b BVIE en komt overeen met artikel 2.20, lid 1 sub b BVIE.

Het verwarringsgevaar uit deze bepalingen kan twee vormen aannemen, namelijk direct en indirect verwarringsgevaar. Van direct verwarringsgevaar is sprake indien het publiek de betrokken waren of diensten met elkaar verwart. Van indirect verwarringsgevaar is sprake indien het publiek de waren of diensten wel uit elkaar kan houden, maar door de gelijkenis tussen de twee tekens denkt dat de producten uit dezelfde of met elkaar verbonden ondernemingen afkomstig zijn.

Uit het Puma/Sabel-arrest volgt dat verwarringsgevaar globaal dient te worden beoordeeld met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het geval. Deze omstandigheden zien op:
– de gelijkenis in visueel, auditief en begripsmatig opzicht,
– de indruk van de gemiddelde consument, en
– de mate van onderscheidingskracht van het merk.

Verwarringsgevaar Goudkuipje/Goudcupje
Hoewel de meeste mensen bij het merk “Goudkuipje” aan (smeer)kaas zullen denken, heeft Eru op 19 april 2006 het woordmerk “Goudkuipje” als Europees gemeenschapsmerk geregistreerd voor waren in klasse 29 en 30 (onder andere koffie en thee). Goudkuipje heeft haar beeldmerk voor dezelfde waren (in klasse 30) gedeponeerd en er is dus sprake van soortgelijke waren. Als verweer kan Goedcupje echter aanvoeren dat Eru het merk al meer dan 5 jaar niet heeft gebruikt voor koffie en het merk voor die waren daarom komt te vervallen wegens non-usus. Een vordering tot vervallenverklaring van het merk heeft waarschijnlijk een goede kans van slagen.

Hoewel de tekens “Goudkuipje” en “Goedcupje” in visueel opzicht iets minder overeenstemmen (het logo van Goedcupje verschilt immers van het woordmerk “Goudkuipje”) is er tussen de tekens sprake van zodanige visuele en met name auditieve en begripsmatige overeenstemming dat er verwarringsgevaar bij het relevante publiek is te duchten.  

In auditief opzicht stemmen de tekens “Goudkuipje” en “Goedcupje” immers in verregaande mate overeen. Beide merken bestaan uit drie lettergrepen, waarvan de eerste lettergreep bestaat uit het woord Goud/Goed, de tweede lettergreep bestaat uit kuip/cup en de derde lettergreep bestaat uit het verkleinwoord “je”. Bij het uitspreken van de woorden kuip/cup zit geen verschil tussen de k en de c. Daarnaast is er sprake van gelijkenis in begripsmatig opzicht, aangezien kuipje volgens de Van Dale een bakje voor kaas, margarine enz, is en een cupje een bekervormig doosje is.

Gelet op het feit dat Goedcupje waarschijnlijk met succes een vordering tot vervallenverklaring van het merk Goudkuipje voor de waren in klasse 30 kan instellen, heeft Goudkuipje geen goede kansen in de oppositieprocedure tegen Goedcupje.

Wanneer het merk Goedcupje wordt ingeschreven, kan Goudkuipje een beroep doen op artikel 2.20 lid 1 sub c BVIE. Goudkuipje is immers een bekend merk in de Benelux en de consument kan een verband leggen tussen Goedcupje en Goudkuipje waardoor er – zonder geldige reden – ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of reputatie van het merk Goudkuipje.

Bron: Telegraaf
Deze blog is automatisch geïmporteerd uit een oudere versie van deze website. Daarom is de lay-out mogelijk niet perfect.
Deel:

auteur

Harmke

publicaties

Gerelateerde artikelen