020 530 0160

Geschillencommissie Auteurscontractenrecht van start per 1 oktober 2016

Gepubliceerd op 3 oktober 2016 categorieën 

Vanaf 1 oktober 2016 kunnen auteurs, uitvoerend kunstenaars, uitgevers en producenten geschillen laten behandelen door de Geschillencommissie Auteurscontractenrecht.

Uit het persbericht blijkt dat de Geschillencommissie Auteurscontracten problemen tussen makers en exploitanten van auteursrechtelijke werken kan beslechten. Het gaat dan om problemen over de toepassing van de Wet auteurscontractenrecht en de uitleg van de overeenkomst die partijen gesloten hebben om het werk van de maker te exploiteren. Het kan hierbij gaan over de billijkheid van het honorarium, gewenste beëindiging wegens onvoldoende exploitatieresultaten of aanpassing van voor de maker onredelijk bezwarende bepaling in de exploitatieovereenkomst.

Zowel de maker als de exploitant kan een geschil indienen. De Geschillencommissie probeert eerst een schikking tot stand te brengen. Lukt dit niet, dan zal de Geschillencommissie de zaak inhoudelijk behandelen. Wanneer de Geschillencommissie de indiener van het geschil in het gelijk stelt, moet de andere partij het klachtengeld vergoeden.

Deze blog is automatisch geïmporteerd uit een oudere versie van deze website. Daarom is de lay-out mogelijk niet perfect.
Deel:

auteur

Harmke

publicaties

Gerelateerde artikelen