020 530 0160

“Gemeenten niet klaar voor patiëntgegevens”

Volgens de koepelorganisatie van 250 patiëntenverenigingen Ieder(in) komt de privacy van 1 miljoen patiënten in gevaar als op 1 januari 2015 gemeenten verantwoordelijk worden voor veel zorg. Volgens de vereniging hebben gemeenten geen of te weinig gedragsregels over hoe om te gaan met patiëntengegevens.

Het gaat in eerste instantie over 700.000 patiënten met een AWBZ indicatie (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten). De AWBZ vervalt per namelijk 1 januari 2015. Sommige vormen van ondersteuning die onder de AWBZ vielen gaan over naar de gemeenten. Bijvoorbeeld begeleiding en dagbesteding. (Kennelijk komen er daarna nog 300.000 gegevens bij, maar daar wordt in het artikel verder niet op ingegaan).

Dat de gegevens over gaan, is in beginsel niet waar de vereniging zich zorgen over maakt. Wel baart het de vereniging zorgen dat op heel veel plekken niemand weet wat er met die gegevens gebeurt, dat het onduidelijk, onbekend is en sterk wisselt per gemeente. Het is onduidelijk wie inzage heeft in de gegevens van patiënten. De vereniging wil dat patiënten de regie over hun gegevens krijgen.

Indien de vereniging het bij het juiste eind heeft, staan de gemeenten nog voor een aantal privacyrechtelijke uitdagingen. Uit de Wet bescherming persoonsgegevens (“Wbp”) en de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (“WGBO”) vloeit namelijk een aantal verplichtingen voort inzake de bescherming van de privacy van patiënten.

Zo moet het voor de patiënt op basis van de Wbp vooraf duidelijk zijn wat er met zijn gegevens gebeurt. Zeker als het gaat om bijzondere persoonsgegevens zoals medische gegevens. Voor het gebruik van dergelijke gegevens stelt de Wbp extra regels. Daarnaast is het op basis van de WGBO van belang dat helder is wie toegang heeft tot de gegevens. Voorkomen moet worden dat onbevoegden inzage krijgen in medische gegevens. Tot slot zal het niet mogelijk zijn om te voldoen aan een verzoek van een patiënt tot inzage in zijn medisch dossier (op basis van de Wbp en WGBO) indien niet duidelijk is waar de gegevens worden opgeslagen.

Het is nog geen 1 januari 2015 zodat de gemeenten nog tijd hebben om de juiste maatregelen te nemen. Enige haast lijkt daarbij wel geboden. Kamerlid Vera Bergkamp van D66 vat het denk ik goed samen: “Het is niet zo dat er niets gebeurd is, maar de tijd begint wel te dringen”.

Lees hier het volledig bericht op BNR

Bron: BNR
Deze blog is automatisch geïmporteerd uit een oudere versie van deze website. Daarom is de lay-out mogelijk niet perfect.
Deel:

auteur

Thomas

publicaties

Gerelateerde artikelen