020 530 0160

Geen rectificatie voor frauderende ambtenaar

Gepubliceerd op 10 mei 2005 categorieën 

De Gemeente Utrecht hoeft haar persbericht niet te rectificeren over het van fraude verdachte hoofd van het Parkeerbedrijf van de Gemeente Utrecht. Op 12 april 2005 had de Gemeente een persbericht uit laten gaan dat zij een procedure was gestart voor het disciplinair ontslag vanwege ernstig plichtsverzuim, het verstrekken van externe opdrachten aan familieleden, het aannemen van geschenken en het gebruik van gemeentegoederen voor privé doeleinden. De Gemeente was daartoe gekomen nadat haar de resultaten van het onderzoek van Hoffmann bedrijfsrecherche bekend waren geworden, maar had echter verzuimd dit tevoren te verstrekken en te bespreken met het betrokken hoofd.


De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Utrecht besliste in zijn vonnis van 22 april 2005 (dat 10 mei 2005 werd gepubliceerd op rechtspraak.nl) dat de Gemeente het bericht niet hoefde te rectificeren en het ontslag niet hoefde in te trekken. Het zou wel zorgvuldiger zijn geweest het persbericht uit te brengen nadat het hoofd kennis had kunnen nemen van het Hoffmann rapport. Volgens de rechter heeft de gemeente echter voldoende aannemelijk gemaakt dat zij belang had bij het uitbrengen van het bericht vanwege de aard en de ernst van de beschuldigingen, de onrust die was ontstaan en de geruchtenstroom die daardoor teweeg was gebracht. 


 


 

Bron: www.rechtspraak.nl
Deze blog is automatisch geïmporteerd uit een oudere versie van deze website. Daarom is de lay-out mogelijk niet perfect.
Deel:

auteur

Doeko Bosscher

publicaties

Gerelateerde artikelen