020 530 0160

Geen omkering bewijslast databankenrecht

Gepubliceerd op 8 december 2005 categorie├źn 

Op wie rust de bewijslast dat sprake is van ontlening uit andermans databank? Deze vraag is voor het databankenrecht voorzover mij bekend nog niet beantwoord. Binnen het auteursrecht geldt sinds het zgn. Barbie-arrest van de Hoge Raad dat de bewijslast is omgekeerd. Dat betekent dat de gedaagde moet bewijzen dat hij zijn creatie zelfstandig heeft gemaakt. Volgens de Hoge Raad zou de eiser anders in een bewijsrechtelijk lastige positie komen: hoe moet je bewijzen dat een ander zijn creatie van jou heeft ontleent?


De rechtbank Zutphen keert de bewijslast voor het databankenrecht niet om in een uitspraak van 30 november 2005. 


“Gelet op de gemotiveerde betwisting van [gedaagde] zal [eiseres] in de gelegenheid worden gesteld te bewijzen dat het hergebruiken door [gedaagde] de gehele database betreft dan wel een in kwalitatief of kwantitatief opzicht substantieel gedeelte van die database (sub a), althans dat dit hergebruiken herhaaldelijk en systematisch geschiedt/is geschied en in strijd is met de normale exploitatie van die databank of ongerechtvaardigde schade toebrengt aan [eiseres] als rechthebbende van die databank (sub b).”


Van die gemotiveerde betwisting valt wel het een en ander af te dingen. Als ik het vonnis goed lees, gaat het daarbij om het volgende.


“Zij heeft zich verder op het standpunt gesteld dat het door haar opgevraagde deel, gelet op de gegevens die reeds in haar eigen databank aanwezig waren, niet is aan te merken als een substantieel deel van de inhoud van de database en dat zij de database slechts eenmalig heeft gebruikt om deze te matchen met haar eigen databank.”


Het vonnis vertelt niet wat partijen hebben betoogd over de bewijslastverdeling. Het zal op zichzelf niet eenvoudig zijn voor de eiser om aan te tonen dat een substantieel deel van de database is hergebruikt. Daar staat tegenover dat het voor de gedaagde eenvoudiger moet zijn om aan te tonen dat hij de databank voor een substantieel deel zelfstandig heeft gemaakt. Dat zou er dus voor pleiten ook in het databankenrecht de bewijslast om te keren. Wordt wellicht vervolgd.   


Lees hier het vonnis.

Bron: Rechtspraak.nl
Deze blog is automatisch geïmporteerd uit een oudere versie van deze website. Daarom is de lay-out mogelijk niet perfect.
Deel:

auteur

Christiaan Alberdingk Thijm

publicaties

Gerelateerde artikelen