020 530 0160

Geen heffing op MP3-spelers

Gepubliceerd op 8 januari 2008 categorieën 

Voorlopig zal er geen heffing worden ingevoerd op MP3-spelers en DVD-recorders. Dat is de uitkomst van een kort geding dat stichting Norma en een aantal acteurs en artiesten (o.a. Peter Blok en Ricky Koole) tegen de Staat hadden aangespannen. De voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag heeft vandaag uitspraak gedaan.


Norma e.a. maken bezwaar tegen een maatregel (een AMvB) van de minister waarin het thuiskopiestelsel tot 1 januari 2009 wordt bevroren. Door die bevriezing komt er geen heffing op MP3-spelers en DVD-recorders, terwijl dat nu juist de apparaten zijn waarop het meeste beschermd materiaal wordt gekopieerd. Op grond van de Auteurswet moet in het geval van het maken van zo’n thuiskopie een vergoeding worden betaald. Tot dusverre bestond die vergoeding altijd uit heffingen op CD recordables en videobanden.  


Norma e.a. vinden dat de AMvB van de minister in strijd is met de Auteurswet. Opvallend is dat de voorzieningenrechter weigert de maatregel van de minister daaraan te toetsen. Dit vanwege een andere procedure (een bodemzaak) waarin op korte termijn uitspraak zal worden gedaan. In die zaak gaat het echter niet om de rechtmatigheid van de AMvB van de minister. Evenmin zijn Norma e.a. bij die zaak betrokken. 


Doordat de rechter weigert de de maatregel inhoudelijk te toetsen aan de wet, resteert hoofdzakelijk de vraag of de AMvB voldoende is gemotiveerd en in voldoende mate rekening houdt met de belangen van de betrokkenen. De rechter vindt dat dit het geval is. Het valt op dat hij bij de belangenafweging niet de belangen van de acteurs en artiesten betrekt.  


Al met al, is het een teleurstellende uitspraak voor acteurs en artiesten, die hierdoor niet gecompenseerd worden voor het kopiëren van hun beschermd materiaal.   


 

Deze blog is automatisch geïmporteerd uit een oudere versie van deze website. Daarom is de lay-out mogelijk niet perfect.
Deel:

auteur

Christiaan Alberdingk Thijm

publicaties

Gerelateerde artikelen