020 530 0160

Geen beslag ten laste van bank onder andere banken

Gepubliceerd op 24 maart 2009 categorieën 

Een niet zozeer specifiek TMC bericht, maar wel eentje die ik het lezen/berichten waard vind.

Het gaat om een uitspraak van het Hof Amsterdam. Centraal staat de vraag of de eisende partijen – die beweren een vordering van ruim 63 miljoen te hebben op een bepaalde bank – beslag mogen leggen onder andere banken, ten laste van die bepaalde bank.

Het Hof vindt van niet. Niet zozeer omdat het Hof vraagtekens zet bij de (hoogte van de) beweerdelijke vordering, maar meer vanuit het algemeen belang. Het Hof formuleert het als volgt:  

“Het hof oordeelt dat, gelet op de staat waarin de financiële markten zich thans bevinden, er een aanzienlijk risico bestaat dat door het verlenen van verlof tot beslaglegging ten laste van [verweerster], het vertrouwen in [verweerster] ongerechtvaardigd wordt geschaad, met mogelijk verstrekkende gevolgen, niet alleen voor [verweerster] zelf, maar ook voor de stabiliteit van het financiële stelsel als geheel. De belangen die zijn gediend met het vermijden van dit risico wegen aanzienlijk zwaarder dan het beperkte belang van [appellanten] bij het gevraagde verlof.”

Deze wilde ik u dus niet onthouden. Lees hier de uitspraak.

Bron: rechtspraak.nl
Deze blog is automatisch geïmporteerd uit een oudere versie van deze website. Daarom is de lay-out mogelijk niet perfect.
Deel:

auteur

Menno Weij

publicaties

Gerelateerde artikelen