020 530 0160

Gebruik foto in fotolijstje is bagatel en incidentele verwerking ex artikel 18a Aw

Gepubliceerd op 2 januari 2014 categorieën 

De rechtbank Amsterdam heeft onlangs een oordeel gegeven omtrent de vraag of het gebruik van een afbeelding van een fotolijstje met daarin een foto van een ander inbreuk maakt op de auteursrechten op die foto van die ander. In de zaak ging het om het volgende.

Masterfile is een fotostockbureau dat van vele fotografen (exclusieve) licenties heeft verkregen om hun fotografische werken te exploiteren. 

ABC Kado onderhield een webwinkel in cadeauartikelen. Zij bood op haar website onder andere een zilverkleurig fotolijstje aan in de vorm van een hart met aan weerszijden van het hart de woorden “Mr. & Mrs.”. Op de plaats waar men gebruikelijk een (eigen) foto plaatst, is een foto van een kussende bruid en bruidegom geplaatst. Een afbeelding van het lijstje (met daarin de foto) heeft ABC Kado op haar website geplaatst.

 

 

Volgens Masterfile maakt ABC Kado door het gebruik van de afbeelding op de website (met daarin de foto van de kussende bruid en bruidegom) inbreuk op de auteursrechten op de foto “Bruid en bruidegom kussen” van fotograaf Valerie Simmons. Masterfile heeft ABC Kado derhalve een sommatiebrief verstuurd en gedagvaard.

Volgens ABC Kado gaat het hier om een bagatel, waarover niet geprocedeerd zou moeten worden. ABC Kado heeft bij een filiaal van de cadeauwinkel “Card Factory” in Engeland drie kant-en-klare fotolijstjes, met daarin de gewraakte foto, gekocht voor 5,- dollar per stuk. Deze fotolijstjes heeft zij voor 12,99 euro in haar webwinkel te koop aangeboden. ABC bezat dus slechts drie exemplaren met daarin de gewraakte foto en de maximale winst die ABC Kado kon behalen was ongeveer 15 euro (drie maal het verschil tussen 12,99 euro en 5 dollar).

Gezien dit lage bedrag verbaast het mij dat partijen niet tot een schikking zijn gekomen. Het belang van Masterfile is ook gering omdat ABC Kado naar aanleiding van Masterfile’s sommatiebrief direct haar website offline heeft gehaald, de webwinkel niet meer heropend is en de (mogelijke) auteursrechtinbreuk van zeer beperkte omvang en duur was.

De rechtbank is met ABC Kado van oordeel dat sprake is van een bagatel. De rechtbank overweegt dat de Auteurswet in artikel 18a een uitzondering kent voor een dergelijke incidentele verwerking. Het is mij niet duidelijk of ABC Kado een beroep heeft gedaan op deze ‘de minimis’-bepaling, of dat de rechtbank deze rechtsgrond ambtshalve heeft aangevuld. 

Artikel 18a Aw bepaalt dat de incidentele verwerking van een werk als onderdeel van ondergeschikte betekenis in een ander werk geen auteursrechtinbreuk oplevert. Hierbij kan worden gedacht aan het gebruik van beeldmateriaal, waarbij terloops een winkelgevel, een reclame-uiting, een auto of een muurschildering in beeld komt. 

Volgens de rechtbank is het gebruik van de foto door ABC Kado aan te merken als een incidentele verwerking als onderdeel van ondergeschikte betekenis in een ander werk (te weten de op de website getoonde afbeelding van het te koop aangeboden lijstje). De vorderingen van Masterfile worden daarom afgewezen. 

Lees het vonnis hier.

Bron: Boek9
Deze blog is automatisch geïmporteerd uit een oudere versie van deze website. Daarom is de lay-out mogelijk niet perfect.
Deel:

auteur

Harmke

publicaties

Gerelateerde artikelen