020 530 0160

Fox Sports 1 – KPN 0

Gepubliceerd op 1 augustus 2016 categorieën , ,

Fox Media hoeft zijn huidige contract met KPN niet te verlengen, zo oordeelde de voorzieningenrechter afgelopen vrijdag. KPN vindt het oneerlijk dat een nieuwe, duurdere overeenkomst gesloten moet worden met Fox Media, terwijl andere distributieplatforms, zoals Ziggo, langer lopende contracten hebben. Via een kort geding eiste KPN dat zijn huidig contract wordt verlengd totdat andere voorwaarden zijn overeengekomen of totdat het contract met concurrent Ziggo afloopt. De rechter stelde KPN in het ongelijk.

Het geschil

Fox Media biedt onder de naam Fox Sports televisiekanalen aan waarop onder meer live Eredivisievoetbal te zien is. Onder het huidige contract – dat 1 augustus 2016 afloopt – betaalt KPN daarvoor een vergoeding aan Fox Media op basis van het aantal eigen abonnees die deze kanalen tegen betaling afnemen. Onder het nieuwe contract wenst Fox Media een minimumvergoeding te ontvangen, gebaseerd op het totale aantal televisieabonnees van KPN. KPN krijgt daarbij de mogelijkheid om Fox Sports-kanalen op te nemen in het basispakket tegen lagere kosten dan onder het huidige contract.

Door dit systeem denkt KPN 2,5 keer zo veel te moeten betalen en is van mening dat er sprake is van oneerlijke concurrentie. Ziggo, zijn belangrijkste concurrent, heeft contracten die langer doorlopen en hoeft dus nog niet over te stappen naar het nieuwe systeem. Volgens Fox Media valt de overstap voor KPN naar dit systeem te rechtvaardigen, onder meer omdat KPN zelf voor een contract van drie jaar heeft gekozen, en niet voor een langer contract zoals Ziggo of UPC (Ziggo en UPC zijn in 2014 tot hetzelfde concern gaan behoren en treden sindsdien onder dezelfde naam Ziggo. De overeenkomsten met Fox Media zijn naast elkaar in stand gebleven).

Oordeel voorzieningenrechter

Volgens de voorzieningenrechter had KPN zich bewust moeten zijn geweest van de mogelijkheid van uiteenlopende contractduren voor verschillende distributeurs. Ook had het bedrijf moeten weten ‘dat het door een afnemer contracteren voor langere duur in het algemeen strekt tot het afkopen van onder meer het risico van toekomstige prijsverhoging voor de duur van het contract’. Voorts hoeft Fox Media niet de dulden dat KPN gratis meelift op contractvoorwaarden van een andere partij, waarop KPN zich niet zelf had vastgelegd.

De voorzieningenrechter oordeelde dat de verschillen in contractduur meebrengen dat Fox Media niet dezelfde voorwaarden hoeft aan te bieden aan KPN. Of dit de concrete contractverschillen tussen Fox Media en KPN rechtvaardigt, is nog niet gezegd en kan ook op voorhand niet door de voorzieningenrechter worden beoordeeld. Over deze kwestie zal de ACM zich mogelijk gaan buigen en uitspreken. KPN heeft naar het oordeel van de voorzieningenrechter voor nu in ieder geval het tegendeel onvoldoende duidelijk gemaakt. De ACM heeft vorige week inderdaad laten weten de nieuwe contractvoorwaarden te gaan onderzoeken.

En nu?

In een reactie laat KPN weten dat het zijn uiterste best zal doen ‘om ervoor te zorgen dat de FOX-zenders beschikbaar blijven voor die klanten die dat willen, tegen een redelijk tarief’. Ook zullen alle juridische opties goed worden bestudeerd. 

Met de start van de Eredivisie aankomend weekend zal er snel tot een oplossing moeten worden gekomen. In ieder geval zal er een tijdelijk akkoord bereikt moeten worden zodat KPN-abonnees de start van de competitie kunnen meemaken.

Bron: rechtspraak.nl
Deze blog is automatisch geïmporteerd uit een oudere versie van deze website. Daarom is de lay-out mogelijk niet perfect.
Deel:

auteur

Nina Lodder

publicaties

Gerelateerde artikelen