020 530 0160

“Foutje, bedankt” of “mag ik even vangen”

Gepubliceerd op 12 maart 2008 categorieën 

Verschillende media berichtten gisteren dat een vrouw uit Purmerend afgelopen zaterdag twee uur lang in de waan verkeerde dat zij 1 miljoen euro had gewonnen bij de Lotto. Herhaaldelijk voerde zij haar lotnummer in op de website van Lotto, en steeds meldde de website van de Lotto dat zij de gelukkige winnaar was van maar liefst 1 miljoen euro. Totdat de zoon van deze mevrouw haar (na twee uur dus) uit de droom hielp, omdat hij er achter was gekomen dat elk lot beginnend met een 1, volgens de website van de Lotto de prijs van een miljoen euro opleverde. De vrouw heeft de Lotto vervolgens nog om opheldering gevraagd, maar die heeft de Lotto haar – volgens de media althans – niet gegeven. Wel heeft een woordvoerder van de Lotto de media laten weten dat deze kwestie intern wordt uitgezocht en dat de zaak met mevrouw wordt afgehandeld conform het deelnemersreglement.


De vraag die natuurlijk rijst is of mevrouw de prijs alsnog kan claimen en/of wellicht anderszins aanspraak zou kunnen maken op schadevergoeding.


Menigeen zal zeggen dat de Lotto hier een voorbehoud of iets dergelijks zal hebben gemaakt. Ik heb het deelnemersreglement er niet op nagelezen, maar dit zal ongetwijfeld zo zijn. Doet de Lotto er echter verstandig aan om zich achter haar deelnemersreglement te verschuilen? Dat is immers wat de woordvoerder van Lotto met haar opmerking, dat de zaak volgens het deelnemersreglement zal worden afgehandeld, suggereert.


Ik weet het zo net nog niet, eerlijk gezegd. Waarom niet, hoor ik u denken.


Ten eerste, omdat het nog maar de vraag is of de Lotto wel een beroep toekomt op dat reglement. Daarvoor is in mijn ogen namelijk vereist dat de Lotto het reglement op de juiste wijze ‘ ter hand heeft gesteld’. Indien mevrouw zich via de website van Lotto heeft kunnen inschrijven voor deelname, geldt bovendien dat de mogelijkheid moet worden geboden om het reglement te kunnen printen of om op te kunnen slaan. Nu vermeldt de site van Lotto enkel een link naar het reglement, en dat is mijns inziens strikt genomen onvoldoende. (Deze discussie speelde trouwens ook bij de zaak rond de webwinkel Otto, die abusievelijk op haar site flatscreens aanbood voor minder dan 100 euro, in plaats van – ik meen – rond de 800 euro.)


Wat denk ik ook relevant is, is wat er precies op de site van de Lotto heeft gestaan, nadat mevrouw haar lotnummer had ingevoerd. Bevatte die tekst bijvoorbeeld ook een disclaimer? (Zo vermelden de winnende nummers in kranten e.d. vaak dat druk- en zetfouten zijn voorbehouden.) Zo ja, dan zou ik als ik woordvoerder van de Lotto was geweest, daar in eerste instantie meer nadruk op hebben gelegd – met andere woorden, ik had er meer de nadruk op gelegd dat mevrouw er niet (teveel) op had mogen vertrouwen überhaupt een prijs gewonnen te hebben. (Ook hier gaat de vergelijking met Otto enigszins op; Otto redeneerde uiteindelijk met succes dat er geen sprake was van een geldige overeenkomst, in plaats van zich te beroepen op haar algemene voorwaarden).


Tenslotte dient niet uit het oog verloren te worden dat het hier om een behoorlijke storing lijkt te gaan. Immers, alle lotnummers beginnend met een 1 kregen de melding dat er een prijs van 1 miljoen euro was gewonnen. Het organiseren van dergelijke loterijen is in Nederland vergunningsplichtig ingevolge de Wet op de Kansspelen, en de Nederlandse overheid heeft slechts enkele vergunningen uitgegeven. Gezien het strenge beleid van de overheid ten aanzien van kansspelen, sluit ik op voorhand niet uit dat die vergunning van Lotto behoorlijk hoge eisen stellen aan beveiliging en de preventie van computerstoringen – nog daargelaten overigens of een dergelijke ” zorgplicht” in zijn algemeenheid al niet valt af te leiden voor de Lotto. Het is nog maar de vraag of de Lotto daaraan heeft voldaan, nu het dus een flinke storing lijkt te zijn. Zo nee, dan kan de Lotto wel eens onrechtmatig handelen worden verweten, en is het nog maar de vraag of de Lotto nog steeds een beroep op haar deelnemersreglement toekomt.


Misschien dus geen “foutje, bedankt” voor de Lotto, maar eerder “mag ik even vangen” voor die mevrouw uit Purmerend………….


Bron: telegraaf.nl en jeugdjournaal.nl

Deze blog is automatisch geïmporteerd uit een oudere versie van deze website. Daarom is de lay-out mogelijk niet perfect.
Deel:

auteur

Menno Weij

publicaties

Gerelateerde artikelen