020 530 0160

Foto’s Willem-Alexander, Maxima en Amalia in Argentinië onrechtmatig

Gepubliceerd op 28 augustus 2009 categorieën , , , ,

Vandaag heeft de voorzieningenrechter te Amsterdam haar vonnis gewezen in de zaak die het prinselijk paar had aangespannen jegens het AP inzake de wintersport foto’s van het paar in Argentinië. Uitkomst: AP mag de foto’s niet openbaar maken (publiceren/verstrekken aan derden).

 

In het uitvoerige kort geding vonnis overweegt de rechter dat de belangenafweging tussen privacy (bescherming persoonlijke levenssfeer) enerzijds en de vrijheid van nieuwsgaring anderzijds ten voordele van het prinselijke paar dient uit te vallen.

 

De belangenafweging valt voor Willem-Alexander, Maxima en Amalia positief uit in het bijzonder omdat de rechter meent dat het feit dat zij op vakantie zijn in Argentinië als een privé aangelegenheid moet worden aangemerkt ook al zijn zij aanwezig in een publieke  ruimte.

De vier foto’s die in dit geding centraal staan, zijn genomen tijdens een privé-vakantie van eisers en tonen hen tijdens privé-activiteiten. De foto’s staan op geen enkele wijze in verband met het publieke of staatsrechtelijke optreden van eisers.

De foto’s’ zijn voorts niet als nieuws aan te merken en/of leveren geen bijdrage aan het publieke debat.

De publicatie van de desbetreffende foto’s levert geen concrete of wezenlijke bijdrage aan een publiek debat over een onderwerp van maatschappelijk belang.

Ook het gestelde dat de foto’s neutraal zijn en op gepaste afstand zijn gemaakt, alsmede het feit dat vroeger tegen dit soort vakantiefoto’s geen bezwaar is gemaakt of zelfs aan mee is gewerkt, mogen AP niet baten.

 

Het gaat immers niet alleen om wat er op de foto’s te zien is of hoe ze worden gemaakt, het gaat er mede om dat eisers er niet altijd op bedacht behoeven te zijn dat privé-foto’s gepubliceerd kunnen worden. Anders dan AP heeft aangevoerd, levert dit geen censuur op, maar volgt dit uit artikel 8 EVRM.

Wel overweegt de rechter dat:

Alleen indien een privé-foto een nieuwsfeit behelst en/of bijdraagt aan een publiek debat over een onderwerp dat van maatschappelijk belang is, mag die privé-foto ook zonder toestemming van eisers worden gepubliceerd.”,

waarmee de rechter meer ruimte voor de media creëert dan de bewuste Mediacode.

 

Ook overweegt de rechter dat:

Een gemaakte foto die aanvankelijk niet mag worden gepubliceerd, kan eventueel later nieuwswaarde krijgen of een bijdrage leveren aan een publiek debat over een onderwerp van maatschappelijk belang, waardoor publicatie wel is gerechtvaardigd. Concreet betekent dit dat AP in sommige gevallen eerst niet en eventueel later wel een foto op de “satellite stream” mag plaatsen.


Hierdoor rijst de vraag of naar aanleiding van het aanspannen van dit kort geding en dit vonnis, de bewuste foto’s niet tot nieuws zijn verheven en dus nu wel mogen worden geplaatst. Als dit de consequentie zou zijn, zitten Willem-Alexander, Maxima en Amalia in een Catch-22 situatie.

Lees hier het vonnis.

 

Bron: Rechtspraak.nl
Deze blog is automatisch geïmporteerd uit een oudere versie van deze website. Daarom is de lay-out mogelijk niet perfect.
Deel:

auteur

Menno Heerma van Voss

publicaties

Gerelateerde artikelen