020 530 0160

Foto bijsnijden? Verminking van het origineel!

Gepubliceerd op 18 januari 2017 categorieën 

Het bijsnijden van een foto, waardoor het afgebeelde voorwerp op een andere plek in het kader staat, is een verminking van de foto.

 

‘Verminking’ klinkt wel heel heftig. Deze term komt voort uit artikel 25 sub d Auteurswet: de maker van een werk het recht zich te verzetten tegen ‘elke vorm van misvorming, verminking of andere aantasting van het werk, welke nadeel zou kunnen toebrengen aan de eer of de naam van de maker of aan zijn waarde in deze hoedanigheid’. Dit is één van de persoonlijkheidsrechten die een maker heeft.

Dit persoonlijkheidsrecht geeft de maker niet alleen het recht zich te verzetten tegen misvormd gebruik van de foto. Vaak wordt het ook aangevoerd om ervoor te zorgen dat de maker een (hogere) schadevergoeding krijgt, wanneer de foto zonder zijn toestemming wordt gebruikt. Zo staat in de algemene voorwaarden van de FotografenFederatie dat een wederpartij altijd de persoonlijkheidsrechten in acht moet nemen. Voor iedere inbreuk op de aan de fotograaf toekomende persoonlijkheidsrechten, is de wederpartij een vergoeding verschuldigd van tenminste 100% van het door de fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding.

Zie ook de uitspraak van de Rotterdamse kantonrechter.

Bron: IE-forum
Deze blog is automatisch geïmporteerd uit een oudere versie van deze website. Daarom is de lay-out mogelijk niet perfect.
Deel:

auteur

Harmke

publicaties

Gerelateerde artikelen