020 530 0160

Facebook staakt rechtszaak tegen het CBP

Gepubliceerd op 6 mei 2015 categorieën ,

Vorige week blogde ik over de rechtszaak die Facebook tegen het College Bescherming Persoonsgegevens (“CBP”) aanhangig had gemaakt. De zaak zou dienen op 20 mei aanstaande. Vandaag laten zowel Facebook als het CBP weten dat zij hun geschil niet aan de rechter zullen voorleggen, maar de discussie buiten de rechtszaal zullen voeren. Facebook heeft de rechtszaak dus vooralsnog gestaakt.

Eerder was niet bekend waar de rechtszaak betrekking op zou hebben. Het CBP maakt in haar persbericht van vandaag bekend welk geschil Facebook aan de rechtbank wilde voorleggen. Het geschil tussen Facebook en het CBP ziet op de vraag of het CBP bevoegd is om over Facebook toezicht te houden en of Facebook in dat kader alle benodigde informatie heeft verschaft.

Het CBP heeft Facebook eerder een last onder dwangsom opgelegd omdat zij een deel van de gevraagde informatie niet wilde verstrekken. Het betreft informatie die het CBP onder meer nodig heeft voor de vaststelling van haar bevoegdheid en de toepasselijkheid van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De last onder dwangsom houdt in dat Facebook voor iedere dag dat zij haar medewerking weigert, een dwangsom verbeurt die kan oplopen tot maximaal 750.000 euro.

Facebook heeft naar aanleiding van dit dwangsombesluit de rechtbank verzocht de last onder dwangsom te schorsen. Facebook is van mening dat het dwangsombesluit ten onrechte wordt opgelegd. Volgens Facebook is Ierse wetgeving van toepassing op haar privacybeleid aangezien het Europese hoofdkantoor in Ierland is gevestigd. De Ierse toezichthouder zou daarom bevoegd zijn de privacy compliance van Facebook in Europa in de gaten te houden. Bovendien meent Facebook dat het niet de taak van Europese landen afzonderlijk is om het privacybeleid van Facebook te onderzoeken, maar van de Europese Unie.

Als gevolg van de eerder aangespannen rechtszaak heeft het CBP nader toegelicht welke informatie Facebook nog moet verstrekken om de bevoegdheidsvraag adequaat te kunnen beantwoorden. Facebook heeft daarop toegezegd volledig antwoord te zullen geven, en dus alle informatie te verstrekken, op de vragen die nog open staan ten aanzien van de bevoegdheid van het CBP. Het CBP heeft naar aanleiding van die toezegging het dwangsombesluit voorlopig geschorst.

Facebook heeft haar bezwaar tegen het dwangsombesluit bij het CBP nog wel open staan. Het CBP zegt in haar persbericht toe over de gegrondheid van de bezwaren van Facebook te zullen beslissen aan de hand van de aangekondigde nieuwe informatie.

Voor nu is Facebook in ieder geval tevreden met de beslissing van het CBP om het dwangsombesluit te schorsen en ziet het oplossen van de Facebook-CBP discussie met vertrouwen tegemoet: “We look forward to addressing the CBP’s concerns and are pleased that we can continue our discussions outside the courtroom.

Bron: Cbpweb.nl
Deze blog is automatisch geïmporteerd uit een oudere versie van deze website. Daarom is de lay-out mogelijk niet perfect.
Deel:

publicaties

Gerelateerde artikelen