020 530 0160

Exploitant van kuurinrichting verricht mededeling aan het publiek

Gepubliceerd op 4 maart 2014 categorieën 

Het HvJ EU heeft onlangs weer een arrest gewezen over het begrip ‘mededeling aan het publiek’ in de zin van artikel 3, lid 1 richtlijn 2001/29 (de Auteursrechtrichtlijn). Het Europese Hof heeft geoordeeld dat een exploitant van een kuurinrichting een ‘mededeling aan het publiek’ verricht wanneer hij een signaal via televisie- of radio-ontvangers verspreidt in de kamers van de patiënten van de kuurinrichting.

Volgens het Hof is er sprake van een ‘mededeling’ als bedoeld in de arresten Premier League en PPL/Ierland. Het begrip ‘mededeling’ dient immers in die zin te worden opgevat dat elke uitzending van de beschermde werken daaronder valt, ongeacht het gebruikte technische middel of procédé. Hieronder valt dus ook de doorgifte van een signaal via televisie- of radio-ontvangers in de kamers van een kuurinrichting.

Vervolgens heeft het Hof vastgesteld dat de beschermde werken daadwerkelijk aan een ‘publiek’ worden medegedeeld. Het ‘publiek’ ziet op een onbepaald aantal potentiële kijkers en impliceert een vrij groot aantal personen. Er dient daarbij rekening te worden gehouden met de cumulatieve gevolgen van de beschikbaarstelling van de werken aan de potentiële kijkers (vgl. SGAE/Rafael Hoteles en TvCatchup).

Daarnaast dient de mededeling te worden verricht aan een ‘nieuw publiek’, dat wil zeggen een publiek waarmee de auteurs van de beschermde werken geen rekening hielden toen zij toestemming gaven voor het gebruik ervan voor de mededeling aan het oorspronkelijke publiek (vgl. SGAE/Rafael Hoteles). Volgens het Hof vormen patiënten van een kuurinrichting net als gasten van een hotel een ‘nieuw publiek’. Hieruit blijkt dat het vereiste van een ‘nieuw publiek’ alleen niet geldt als er sprake is van een andere technische werkwijze, zoals in het arrest TvCatchup. Verder heeft het Hof in het arrest het ‘winstoogmerk’ niet genoemd. Hieruit lijkt te volgen dat het ‘winstoogmerk’ geen rol speelt bij de vraag of er sprake is van een ‘mededeling aan het publiek’. Overigens had het Hof de rol van het ‘winstoogmerk’ al gemarginaliseerd in TvCatchup.

De kuurinrichting was van mening dat de mededelinghandeling van de kuurinrichting dezelfde kenmerken heeft als een mededeling die wordt verricht door een tandarts in zijn tandartspraktijk. De inrichting verwees daarbij naar het arrest Del Corso, waarin het Hof heeft geoordeeld dat een tandarts die in de wachtkamer van zijn praktijk muziek laat horen geen mededeling aan het publiek verricht, omdat de beschermde werken niet aan een publiek (dat wil zeggen: een onbepaald aantal potentiële luisteraars) worden medegedeeld.

Het Hof is echter van mening dat de beginselen uit Del Corso niet relevant zijn in onderhavige zaak, omdat het arrest Del Corso gaat over de uitleg van het begrip ‘mededeling aan het publiek’ voor naburige rechten. Uit dit oordeel blijkt dat de gevolgen van het Del Corso-arrest voor de uitleg van het begrip ‘mededeling aan het publiek’ in de zin van de Auteursrechtrichtlijn beperkt zijn en dat men het begrip ‘mededeling aan het publiek’ in een dergelijk geval dient uit te leggen aan de hand van de arresten Lagadère, SGAE/Rafael Hoteles en Premier League.

Het arrest is hier te lezen.

Bron: ie-forum
Deze blog is automatisch geïmporteerd uit een oudere versie van deze website. Daarom is de lay-out mogelijk niet perfect.
Deel:

auteur

Harmke

publicaties

Gerelateerde artikelen