020 530 0160

Europese Richtlijn bedrijfsgeheimen aangenomen

Gepubliceerd op 14 april 2016 categorieën 

Op 14 april 2016 heeft het Europese Parlement de ‘richtlijn betreffende de bescherming

van niet-openbaar gemaakte knowhow en bedrijfsinformatie (bedrijfsgeheimen) tegen

het onrechtmatig verkrijgen, gebruiken en openbaar maken daarvan’ aangenomen. De richtlijn bedrijfsgeheimen bevat een Europese geharmoniseerde definitie van bedrijfsgeheimen (trade secrets), namelijk: informatie die (i) geheim is, althans niet algemeen bekend of gemakkelijk toegankelijk is, en (ii) commerciële waarde heeft omdat zij geheim is, en (iii) onderworpen is aan redelijke maatregelen om deze geheim te houden.

De richtlijn verplicht de EU lidstaten om ervoor te zorgen dat ondernemingen hun rechten op bedrijfsgeheimen kunnen handhaven door effectief te kunnen optreden tegen het onrechtmatig verwerven, gebruiken en openbaar maken van bedrijfsgeheimen en schadevergoeding te kunnen vorderen. Ook bevat de richtlijn de verplichting om maatregelen rondom gerechtelijke procedures te treffen waardoor de vertrouwelijkheid van bedrijfsgeheimen ook in procedures gewaarborgd blijft.

De lidstaten hebben 24 maanden om de richtlijn in hun nationale wetgeving te implementeren, maar vooruitlopend daarop is het verstandig om in commerciële contracten alvast aan te sluiten bij deze nieuwe definitie van bedrijfsgeheimen.

Lees hier de volledige tekst van de richtlijn en hier de Engelse versie.

Bron: http://www.europarl.europa.eu/
Deze blog is automatisch geïmporteerd uit een oudere versie van deze website. Daarom is de lay-out mogelijk niet perfect.
Deel:

auteur

Marieke Neervoort

publicaties

Gerelateerde artikelen