020 530 0160

Europees Hof aanvaardt spin off theorie

Gepubliceerd op 11 november 2004 categorieën 

Het databankenrecht zal minder snel van stal gehaald kunnen worden om verzamelde informatie te beschermen. Dit volgt uit een serie baanbrekende arresten van het Europees Hof van Justitie (HvJEG) van deze week. Daarin heeft het Hof de zogenoemde spin off theorie aanvaard. Dit betekent dat de investeringen die de producent van databanken heeft gedaan in zijn hoofdactiviteit niet mogen meetellen voor de vereiste investeringen in de databank. Als je hoofdactiviteit het organiseren van sportwedstrijden is en je als gevolg daarvan een mooi overzicht moet maken van alle wedstrijden, dan tellen die investeringen niet mee.


Sinds de inwerkingtreding van de Databankenwet (Dw) op 21 juli 1999 geniet de producent van een databank “waarvan de verkrijging, de controle of de presentatie van de inhoud in kwalitatief of kwantitatief opzicht getuigt van een substantiële investering” een speciaal intellectueel eigendomsrecht, het databankenrecht. De vraag die juristen sindsdien verdeeld houdt is wanneer er sprake is van een “substantiële investering”. Welke investeringen mogen meetellen om van een substantiële investering te kunnen spreken? Soms is er namelijk wel sprake van een verzameling informatie, maar is deze als vanzelf tot stand gekomen doordat het nu eenmaal bij je hoofdactiviteit hoort. Voorbeelden zijn televisieprogrammaoverzichten, dienstregelingen van openbaar vervoer, telefoongidsen, sportuitslagen, beurskoersen en examenuitslagen.


Het Hof leert nu dat deze “spin off” databanken geen bescherming genieten.


“De door de richtlijn geregelde bescherming door het recht sui generis strekt er immers toe, de totstandkoming van systemen voor de opslag en verwerking van bestaande gegevens te bevorderen, en niet het creëren van gegevens die naderhand in een databank bijeen kunnen worden gebracht.”, aldus het Hof.


Hoe omstreden deze uistpraak is, wordt wel getypeerd door de conclusie van de Advocaat Generaal, die het Hof moet adviseren bij zijn beslissingen. Deze had gezegd dat de spin off theorie niet aanvaard kon worden.


“In that connection, it should be pointed out that the so-called ‘spin-off theory’ cannot apply.”


 

Bron: HvJEG
Deze blog is automatisch geïmporteerd uit een oudere versie van deze website. Daarom is de lay-out mogelijk niet perfect.
Deel:

auteur

Christiaan Alberdingk Thijm

publicaties

Gerelateerde artikelen