020 530 0160

EU waarschuwt VK wegens foutieve implementatie e-Privacy richtlijn

Gepubliceerd op 15 april 2009 categorieën 

De Europese Unie is een inbreukprocedure gestart tegen lidstaat Verenigd Koninkrijk wegens het niet goed implementeren van de Richtlijn betreffende Privacy en elektronische communicatie (Richtlijn 2002/58/EG). De EU-lidstaten dienen op grond van deze richtlijn onder meer de vertrouwelijkheid van de communicatie te waarborgen door te verbieden dat communicatie zonder toestemming van de gebruiker wordt onderschept of gecontroleerd.

De problemen in het Verenigd Koninkrijk zijn aan het licht gekomen tijdens het onderzoek van de Europese Commissie naar de reactie van de Britse autoriteiten op klachten van internetgebruikers over Phorm. Phorm is een advertentiebedrijf dat gebruik maakte van het op het surfpatroon van de gebruikers gebaseerde advertentietechnieken. De gebruikte technologie analyseert permanent het surfgedrag van gebruikers om te peilen naar hun interesses en om gerichte advertenties te sturen bij het bezoek van bepaalde websites.

In april 2008 gaf vaste telefoonoperator BT toe dat het in 2006 en 2007 proeven heeft uitgevoerd met Phorm zonder de gebruikers daarvan op de hoogte te brengen. In december 2008 voerde BT een nieuwe proef uit, deze keer met instemming van de betrokken gebruikers. Naar aanleiding van de BT-proeven werd een aantal klachten ingediend bij de Britse instantie die bevoegd is voor de bescherming van de privacy, het Information Commissioner’s Office (ICO), en de Britse politie.

De Commissie heeft sinds 2008 verschillende brieven gestuurd naar de Britse autoriteiten om toelichting te vragen over de toepassing van de EU-regelgeving in het kader van het Phorm-dossier. Na analyse van de ontvangen antwoorden is de Commissie van oordeel dat er sprake is van structurele tekortkomingen in de manier waarop het VK de EU-regels inzake de vertrouwelijkheid van de communicatie toepast.

De Britse wet verbiedt het onderscheppen van communicatie, maar ziet slechts alleen op “internationale communicatie”. Ook worden gevallen waarin er “redelijke gronden” zijn om aan te nemen dat er toestemming voor onderschepping was, uitgezonderd. Daarnaast is de Europese Commissie bezorgd over het ontbreken van een onafhankelijke toezichtsinstantie voor gevallen van onderschepping.

De Europese Commissie is van mening dat het Verenigd Koninkrijk de e-Privacy richtlijn niet goed heeft geïmplementeerd in haar nationale wetgeving. De richtlijn eist vertrouwelijkheid van communicatie, tenzij klanten expliciet toestemming hebben gegeven dat anderen in hun gegevens mogen snuffelen (artikel 5, lid 1 Richtlijn 2002/58/EG) . Ook moet een onafhankelijke autoriteit toezicht hebben op de naleving van deze verplichtingen. In het Verenigd Koninkrijk zou dit de Information Commisioner’s Office moeten zijn, maar deze organisatie ondernam geen actie toen ze klachten ontving van BT-klanten. Als ‘bewaker van het EG-Verdrag’ is de Europese Commissie bevoegd om, op grond van artikel 226 EG-Verdrag, lidstaten op de vingers te tikken indien zij Europeesrechtelijke verplichtingen niet nakomen.

De Britse regering lijkt ondertussen nog steeds te vinden dat ISP-klanten impliciet akkoord gaan met het profileren van hun surfgedrag, en heeft Phorm toestemming gegeven hun dienst rond de jaarwisseling uit te rollen mits klanten een gemakkelijke opt-out mogelijkheid hebben. Het is onduidelijk of de regering van plan is om de wet en dus de voorwaarden voor Phorm te wijzigen – en een opt-in te eisen – of dat het voor een Europeesrechtelijke procedure gaat.

Binnen twee maanden verwacht de Europese Commissie een formeel antwoord van het Verenigd Koninkrijk op de ingebrekestelling. Indien de Europese Commissie dan nog geen antwoord heeft ontvangen, of indien het Verenigd Koninkrijk geen bevredigende antwoorden heeft geformuleerd, dan kan ze besluiten om een met redenen omkleed advies uit te brengen. Indien het Verenigd Koninkrijk zijn verplichtingen dan nog niet nakomt, kan de Europese Commissie de zaak aanhangig maken bij het Europese Hof van Justitie.

 Lees hier het bericht, en hier het pers-bericht.

 

 

 

Deze blog is automatisch geïmporteerd uit een oudere versie van deze website. Daarom is de lay-out mogelijk niet perfect.
Deel:

auteur

Wouter Dammers

publicaties

Gerelateerde artikelen