020 530 0160

Eerste Nederlandse ex parte bevel in IE-zaak

Gepubliceerd op 12 juni 2007 categorieën ,

Nederlandse primeur: ex parte bevel (1019e Rv.) verleend, d.w.z. verweerster behoeft niet te worden gehoord, noch in kennis te worden gesteld, voordat het bevel wordt verleend.

Het verzoek tot het geven van een onmiddellijke voorziening bij voorraad houdende een bevel om dreigende inbreuk op de auteurs- en niet ingeschreven modelrechten van Paletti te voorkomen, is door de voorzieningenrechter te Den Haag toegestaan.

Verzoekster: Paletti stelt dat verweerster inbreuk maakt op de auteursrechten en niet-ingeschreven gemeenschapsmodelrechten inzake Paletti’s kinderkleding, door het aanbieden en verkopen van gelijkende kinderkleding via een webschop en daardoor onherstelbare schade lijdt en dus een spoedeisend bealng heeft bij het ex parte bevel.

De rechter staat het verzoek toe en beveelt verweerster de inbreuk, op straffe van een dwangsom, te staken en gestaakt te houden. De termijn voor het instellen van de eis in de hoofdzaak (art. 1019i Rv.) wordt bepaald op zes maanden na de datum van de beschikking.


Lees hier het ex parte bevel.

Bron: boek9.nl
Deze blog is automatisch geïmporteerd uit een oudere versie van deze website. Daarom is de lay-out mogelijk niet perfect.
Deel:

auteur

Menno Heerma van Voss

publicaties

Gerelateerde artikelen