020 530 0160

Eerste Kamer akkoord met strenge netneutraliteit

Gepubliceerd op 12 oktober 2016 categorieën ,

Gisteren stemde de Eerste Kamer over het wetsvoorstel van minister Kamp inzake strenge netneutraliteit. Streng ten opzichte van de Europese regelgeving die sinds 30 april 2016 van kracht is. Zo omvat het wetsvoorstel – anders dan de Europese regels – een verbod op positieve prijsdiscriminatie.

Netneutraliteit in Nederland

Nederland kent sinds 1 januari 2013 een wettelijke plicht met betrekking tot netneutraliteit en is daarmee het eerste land binnen de Europese Unie waar netneutraliteit wettelijk was geregeld. Aanbieders van internettoegangsdiensten mogen op grond van artikel 7.4a Telecommunicatiewet diensten of toepassingen op het internet niet belemmeren of vertragen, en ook mogen zij de hoogte van tarieven niet afhankelijk stellen van de diensten of toepassingen. Dit laatste betekent dat aanbieders geen heffing mogen toepassen op bijvoorbeeld het gebruik van Whatsapp, zogenaamde negatieve prijsdiscriminatie. Ook is positieve prijsdiscriminatie niet toegestaan, wat betekent dat aanbieders geen data in rekening brengen bij het verbruik van bepaalde diensten of toepassingen (ook wel: zero rating). Een voorbeeld hiervan is het streamen van Netflix, zonder dat de verbruikte data van de databundel van de abonnee af gaat.   

Verordening

In de onderhandelingen over de verordening pleitte Nederland voor een expliciet verbod op positieve prijsdiscriminatie. Nederland ziet dit immers als bemoeienis met de vrije keuze van de consument en het verstoren van de concurrentieverhoudingen. Toen in de verordening geen expliciet verbod op positieve prijsdiscriminatie was opgenomen, nam Nederland het heft in eigen handen. Minister Kamp diende op 23 maart 2016 een wetsvoorstel in om de strikte vorm van netneutraliteit te handhaven, inhoudende een verbod op zowel negatieve als positieve prijsdiscriminatie. Dit is volgens minister Kamp immers in de verordening te lezen: “Wij zijn nu tot de conclusie gekomen dat een verbod op discriminatie per definitie een verbod op prijsdiscriminatie inhoudt. Wij denken dat dit voor Nederland geldt en wij denken dat dit voor andere lidstaten geldt.”

Deze opvatting wijkt af van de uitleg die BEREC, het Europees verband van toezichthouders, aan de verordening heeft gegeven. In de richtsnoeren van BEREC, die op 30 augustus 2016 zijn gepubliceerd, wordt in sommige gevallen ruimte gelaten voor zero rating.

Stemming

Bij de behandeling van het wetsvoorstel vorige week werd een motie ingediend door de PVV. De regels in Nederland wijken immers af van de andere lidstaten, waardoor een ongelijk speelveld wordt gecreëerd.  Gisteren heeft alleen de PVV tegen de wetswijziging gestemd, waardoor het wetsvoorstel is aangenomen. Indien aanbieders zich niet aan de Nederlandse strike vorm houden, zal de ACM gaan handhaven: “De Nederlandse wet staat geen enkel onderscheid op het gebied van tarieven toe. Duurder mag niet, maar goedkoper of gratis ook niet.” Zo heeft de ACM reeds toegezegd dat de nieuwe dienst van T-Mobile, waarbij het streamen van muziek van aangesloten aanbieders niet van de databundel afgaat, zal worden onderzocht.

Wordt vervolgd!

Deze blog is automatisch geïmporteerd uit een oudere versie van deze website. Daarom is de lay-out mogelijk niet perfect.
Deel:

auteur

Nina Lodder

publicaties

Gerelateerde artikelen