020 530 0160

Een markt voor persoonsgegevens

Prof. mr. E.J. Dommering bespreekt in de meest recente editie van het tijdschrift Mediaforum zijn visie op de toekomst van privacy. In deze post zal ik zijn visie samenvatten tot wat volgens mij de essentie is.

 

Het idee van Dommering is gebaseerd op de gedachte dat persoonsgegevens een belangrijke grondstof zijn geworden die de nieuwe valuta van de digitale wereld vormen. Het is op het moment echter nog zeer ondoorzichtig wat er precies gebeurt met persoonsgegevens in de digitale wereld. In een recent onderzoek van Considerati en het CBP werd geconcludeerd dat de gemiddelde Nederlander in 250 tot 500 databanken staat geregistreerd.

 

Het idee van Dommering is dat de gebruiker controle moet krijgen over wat er op internet met zijn persoonsgegevens gebeurt, wie de gegevens mag ontvangen en wie ze verder mag exploiteren. Dommering verwijst naar het ‘recht op informationele zelfbeschikking’ dat in de jaren tachtig door de hoogste Duitse rechter werd erkent. De CBP is echter te klein van omvang en te druk met ander werk om collectief het informationele zelfbeschikkingsrecht van de burgers te waarborgen. Volgens Dommering is de beste manier om dit effectief aan te pakken het oprichten van collectieve beheersorganisaties die de persoonsgegevens van gebruikers beheren. Dit zou mogelijk een taak voor ISP’s kunnen zijn. Omdat persoonsgegevens een waarde hebben (zie de bedrijfsmodellen van Google en Facebook), staat de burger sterker als hij collectief zijn recht op het gebruik hiervan kan uitoefenen. Dommering pleit voor het organiseren voor een markt van persoonsgegevens, alhoewel hij toegeeft dat het niet eenvoudig wordt.

 

Volgens Dommering kan de collectieve beheersorganisatie voor persoonsgegevens een prijs vragen voor bepaalde typen gebruik van persoonsgegevens van haar aangeslotenen. De gebruiker kan dan kiezen bij welke organisatie hij zich aansluit, of welk pakket hij afneemt. De prijsstelling zorgt voor meer transparantie van het gebruik van gegevens. Daarnaast zijn er andere positieve effecten te bedenken, zoals dat spam tot een serieus economisch probleem voor de spammer wordt.

Bron: Mediaforum
Deze blog is automatisch geïmporteerd uit een oudere versie van deze website. Daarom is de lay-out mogelijk niet perfect.
Deel:

auteur

Bendert Zevenbergen

publicaties

Gerelateerde artikelen