020 530 0160

Doorlinken geen handelsnaam, wel onrechtmatig

Gepubliceerd op 17 juli 2009 categorieën ,

Thuisbezorgd.nl gebruikt deze zelfde aanduiding als handelsnaam. Dat de elementen “thuisbezorgd” en “.nl” als gangbare woorden worden aangemerkt, doet voor die bescherming niet ter zake, zo oordeelde het Hof Amsterdam al op 15 januari van dit jaar (zie hier ons eerdere bericht). En hoewel de elementen gangbaar zijn, was de combinatie van die elementen dat niet. Vanwege de sterke gelijkenis in die zaak, was er verwarring te duchten met de als handelsnaam gevoerde aanduiding Thuisbezorgen.nl.

Aan die toets komt de Amsterdamse Voorzieningenrechter niet toe in de zaak tegen Just-Eat. Thuisbezorgd.nl maakt bezwaar tegen de registratie van gedaagde Just-Eat van een aantal domeinnamen die eindigen op thuisbezorgd.nl, zoals bijvoorbeeld www.amsterdam-thuisbezorgd.nl en www.sushi-thuisbezorgd.nl. Deze domeinnamen linken door naar www.just-eat.nl.

De Amsterdamse voorzieningenrechter oordeelt dat dit doorlinken geen handelsnaamgebruik oplevert. Er is immers niet gebleken dat Just-Eat aan het handelsverkeer deelneemt onder de gewraakte (domein)namen. De domeinnamen worden door Just-Eat slechts gebruikt voor het doorlinken van geïnteresseerden naar haar eigen website www.just-eat.nl en hebben enkel tot doel om de resultaten van internetzoekmachines op voor Just-Eat positieve wijze te beïnvloeden.

Was het wel handelsnaamgebruik geweest (zoals de Rechtbank Middelburg wellicht had geoordeeld) dan had Thuisbezorgd.nl het met haar handelsnaamrecht volgens de Voorzieningenrechter waarschijnlijk wel gehaald. In een latere overweging (4.3) schrijft zij dat het in dit geval aannemelijk is dat het publiek in verwarring wordt gebracht over de identiteit van de aanbieder van de online dienst. De domeinnamen van Just-Eat en de domeinnaam/handelsnaam van Thuisbezorgd.nl wijken slechts in zeer geringe mate van elkaar af. De louter beschrijvende toevoegingen van Just-Eat, bestaande uit de naam van een stad of de naam van een menu, zijn onvoldoende om verwarring te voorkomen.

En dit is onrechtmatig, ook al levert het geen handelsnaaminbreuk op: “Met het op deze wijze binnenhalen van klanten wordt op onrechtmatige wijze geprofiteerd van de bekendheid en de reputatie van de domeinnaam/handelsnaam van Thuisbezorgd.nl.

 De Voorzieningenrechter overweegt dat “de bezoeker, eenmaal beland op de website van Just-Eat, zal focussen op de keuze van een restaurant of maaltijd en niet beseffen dat de online dienst wordt aangeboden op de website van een concurrent van Thuisbezorgd.nl. Als hij dit wel beseft, zal de (hongerige) internetbezoeker niet de moeite nemen de website van Just-Eat te verlaten om alsnog op zoek te gaan naar de website van Thuisbezorgd.nl, omdat zijn doel (het bestellen van een maaltijd) namelijk eveneens en net zo gemakkelijk met Just-Eat kan worden bereikt.

Blijkbaar heeft Just-Eat bij deze Voorzieningenrechter in ieder geval ook een goede reputatie.

Lees hier het bericht en hier het vonnis.

Bron: Boek9
Deze blog is automatisch geïmporteerd uit een oudere versie van deze website. Daarom is de lay-out mogelijk niet perfect.
Deel:

publicaties

Gerelateerde artikelen