020 530 0160

Domeinnaam en merkrechten: Yonex Badminton

Gepubliceerd op 10 december 2008 categorieën ,

Het Hof Den Bosch heeft in hoger beroep arrest gewezen in de zaak Yonex vs Belgro.


Belgro verhandelt via internet Yonex badmintonartikelen. Met die, rechtmatige, verhandeling heeft Yonex geen problemen. Wel had zij graag gezien dat Belgro daarvoor niet de domeinnaam www.yonexbadminton.nl zou gebruiken.


Nadat het Hof vast heeft gesteld dat er geen sprake is van merkinbreuk. Niet onder sub (a) want er is sprake van uitputting en in casu is er geen sprake van een mogelijke uitzondering op die regel, niet onder sub (b) omdat er van verwarring geen sprake is, althans dit heeft Yonex onvoldoende aannemelijk gemaakt en niet onder sub (c) en (d) omdat onvoldoende aannemelijk is gemaakt dat er ten onrechte een commerciële band zou worden gesuggereerd. Verder is het enkele feit dat het gebruik van de domeinnaam Belgro mogelijk voordeel oplevert doordat belangstellenden in Yonex producten door de gehanteerde domeinnaam eerder de weg naar haar webshop vinden, niet voldoende voor een beroep op deze bepaling.


Dit alles, lijkt het, in nauw verband met de wijze waarop de website van Belgro is ingericht. Dat men via het Yonex-onderdeel op de Belgro-website met een enkele klik kan belanden op andere onderdelen van die website waarop niet alleen producten van Yonex worden aangeboden, doet niet ter zake (en terecht, lijkt mij). Bij de allereerste handeling, namelijk het intikken van de domeinnaam, ‘verspringt’ deze bovendien al tot belgro.com en is zonder meer duidelijk dat men zich op de website van Belgro bevindt. Niet valt in te zien dat dit voor internetgebruikers een ongebruikelijke of verwarringwekkende gang van zaken zou zijn.


Oké, maar heeft Belgro nu echt die domeinnaam nodig? Althans, heeft Yonex daar niet meer recht op gezien haar merkrechten? Belgro zou ook via Adwords bezoekers naar haar site kunnen halen, hetgeen het Hof ook goed had gevonden, lijkt. Zolang de adword advertenties maar deeplinken en duidelijk is dat men zich op de site van Belgro bevindt.


In veel uitspraken werd dan ook de registratie van de domeinnaam toch onrechtmatig geacht omdat de domeinnaam niet meer beschikbaar is voor de merkhouder. Zo niet het Hof Den Bosch:


Doordat Belgro de domeinnaam yonexbadminton.nl heeft doen registreren, heeft Yonex niet meer de mogelijkheid om dat zelf te doen. Op zich is dat juist, maar dat wil nog niet zeggen dat Belgro daardoor jegens Yonex onrechtmatig handelt. Yonex beschikt over domeinnamen, zoals yonex.nl, die de indruk wekken te verwijzen naar de officiële website van Yonex. Wanneer Yonex een groter aantal registraties had willen verwerven, had zij daartoe de gelegenheid tot het moment dat een ander een bepaalde domeinnaam registreert. Wat de domeinnaam yonexbadminton.nl betreft had Yonex dit kunnen doen voordat Belgro dit deed, daarna niet meer. Zo werkt dat nu eenmaal bij domeinnamen. Op zich is het doen registreren van de domeinnaam yonexbadminton.nl door Belgro tegenover Yonex niet als onrechtmatig aan te merken. Bijzondere omstandigheden die tot een ander oordeel nopen zijn voorshands niet aannemelijk gemaakt of geworden.


Lees hier het arrest    

Bron: rechtspraak.nl
Deze blog is automatisch geïmporteerd uit een oudere versie van deze website. Daarom is de lay-out mogelijk niet perfect.
Deel:

publicaties

Gerelateerde artikelen