020 530 0160

Dick Maas bijna weer eigenaar van Flodder-format

Gepubliceerd op 9 januari 2008 categorieën 

In de media is al veel gesproken over de onfortuinlijke Dick Maas. In 2004 ging het productiebedrijf,  First Floor Features, failliet dat met Laurens Geels had opgericht. Volgens Maas vanwege schulden die Geels had gemaakt. Door het faillissement verloor Maas onder meer de rechten op de succesvolle films en serie Flodder.


Het geluk is Maas inmiddels gunstiger gestemd. Hij maakte sinds zes jaar weer een nieuwe speelfilm, Moordwijven, die goed is ontvangen.


Het beste nieuws is wellicht het tussenvonnis dat de rechtbank Amsterdam wees in een zaak die Maas startte tegen de nieuwe eigenaar van de rechten op Flodder, Armada B.V. Maas stelt zich in die procedure op het standpunt dat Armada weliswaar de rechten op de serie en speelfilm Flodder uit de failliete boedel heeft verkregen, maar dat dit niet betekent dat ook de rechten op het format aan Armada toekomen.


Volgens Armada bestaan er geen rechten op het format van Flodder omdat het format nooit op schrift is uitgewerkt. De rechtbank is het daar echter niet mee eens.


“Ook indien vanuit één werk later op basis van de in het aanvankelijke werk besloten liggende stramien nieuwe werken worden gemaakt, kan aan dat stramien, mits het voldoende uitgewerkt is en overigens voldoet aan de eis dat het een eigen en oorspronkelijk karakter heeft en het de persoonlijk stempel van de maker draagt, als format auteursrechtelijke bescherming toekomen.”


Evenmin vindt de rechtbank dat de curator de rechten op het format aan Aramada heeft overgedragen. In de overeenkomst die de curator met Armada heeft gesloten worden de formatrechten immers niet als zodanig benoemt. Dat moet volgens de rechtbank, onder verwijzing naar art. 2 van de Auteurswet,  wel.


“Artikel 2 lid 2 van de Auteurwet 1912 (Aw) bepaalt immers dat de overdracht slechts die bevoegdheden omvat die in de akte zijn vermeld of die uit de aard en de strekking van de titel noodzakelijk voortvloeien.”


De rechtbank heeft nu Armada bevolen te bewijzen dat Maas zijn rechten aan een andere partij, Almerica, heeft overgedragen. Zonder aanvullend schriftelijk bewijs of getuigen zal dan niet mogelijk zijn voor Armada.


Met het vonnis is Maas dus een stap dichter in de buurt van zijn felbegeerde rechten op het Flodder format. 


Lees hier het vonnis.

Bron: Rechtspraak.nl
Deze blog is automatisch geïmporteerd uit een oudere versie van deze website. Daarom is de lay-out mogelijk niet perfect.
Deel:

auteur

Christiaan Alberdingk Thijm

publicaties

Gerelateerde artikelen