020 530 0160

De Prinses en de Kachelman

Gepubliceerd op 27 februari 2019 categorieën , , ,

Axel Springer is geen vreemde bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. Ook Kachelmann is met rechtbanken bekend. Door een ex-vriendin werd hij beschuldigd haar verkracht en mishandeld te hebben. Tijdens een vier maand durend voorarrest is hij in 2010 zonder shirt op de binnenplaats van een gevangenis gefotografeerd. Door de rechtbank is Kachelmann vervolgens vrijgesproken. De shirtloze beelden zijn door Bild gepubliceerd.

Daartegen is Kachelmann opgekomen, hij heeft bij de rechtbank in Keulen gevorderd dat Bild de foto niet meer zou publiceren. In Juni 2011 heeft de rechtbank de vordering toegewezen. In 2012 heeft het Gerechtshof het vonnis van de rechtbank bekrachtigd. Daarmee was Axel Springer ontevreden en het bedrijf is naar het Hof in Straatsburg gestapt.

Dat Hof kan een verzoekschrift niet-ontvankelijk verklaren, wanneer deze beslissing zonder nader onderzoek kan worden genomen. In deze zaak heeft het hof dat afgelopen januari gedaan. Op zich is het niet schokkend dat een zaak niet-ontvankelijk wordt verklaard: in 2018 is er in 1 014 zaken uitspraak gedaan, daartegenover staan 40 023 niet-ontvankelijk verklaringen.

Het Hof besloot in 2004 in een andere Duitse tabloid zaak dat Prinses Von Hannover (van Monaco) bescherming verdiende van de Duitse staat tegen inbreuken op haar privacy. Zij had bij de Duitse rechter nul op het rekest gekregen toen ze op kwam tegen de verspreiding van foto’s van haar die in privésfeer waren genomen. De Duitse rechters hadden besloten dat in de afweging tussen enerzijds de vrijheid van meningsuiting en persvrijheid en anderzijds het recht op privéleven en privacy, in deze zaak de eerste het meeste gewicht op de weegschaal legde. Het Hof achtte het van groot belang dat de foto’s niets bijdroegen aan enig publiek debat. De foto’s dienden alleen om de nieuwsgierigheid van sommigen te stillen. Verder mocht Von Hannover er rechtvaardig op vertrouwen in een zekere privésfeer met rust te worden gelaten.

 

In zijn fameuze Axel Springer arrest uit 2012 voegde het Hof daar een aantal gezichtspunten aan toe die bij een afweging tussen enerzijds de persvrijheid en anderzijds het recht op privacy door nationale rechter als uitgangspunt dienen te worden genomen, namelijk: a) of de publicatie bijdraagt aan enig publiek debat, b) of de persoon in kwestie bekend is, en wat het onderwerp van de publicatie is, c) of de persoon in kwestie heeft bijgedragen aan de inbreuk, d) hoe het materiaal waarvan de publicatie de inbreuk is, is verkregen, en of het materiaal feitelijk juist is, e) wat de vorm en de inhoud van de publicatie is.

 

In de Kachelmann zaak oordeelt het Hof dat Kachelmann dan wel een publiek figuur is, maar dat de shirtloze foto’s niets toevoegen aan het artikel waarbij de foto is geplaatst. Verder overweegt het hof dat het van belang is dat Kachelmann rechtvaardig kon vertrouwen met rust te worden gelaten, althans, niet gefotografeerd te worden op de binnenplaats van de gevangenis.

 

Of Axel Springer daadwerkelijk dacht kans te maken bij het Hof valt te betwijfelen. Duitse rechters oordeelden eerder vorig jaar al dat Axel Springer aan Kachelmann meer dan een half miljoen aan immateriële schadevergoeding moet betalen.

 

Auteur: Jelle van Dijk

Deze blog is automatisch geïmporteerd uit een oudere versie van deze website. Daarom is de lay-out mogelijk niet perfect.
Deel:

auteur

Stagiair

publicaties

Gerelateerde artikelen