020 530 0160

Dagboeken Anne Frank in het publieke domein?

Gepubliceerd op 4 januari 2016 categorieën 

Elk jaar op 1 januari 2016 is het weer zover: veel auteursrechten komen te vervallen, waardoor het publieke domein wordt uitgebreid. Op grond van artikel 37 Auteurswet vervalt het auteursrecht namelijk door verloop van 70 jaren, te rekenen vanaf 1 januari van het jaar volgend op het sterfjaar van de maker.

In januari 2016 is het 70 jaar geleden dat Anne Frank overleed. Betekent dat nu dat haar dagboeken auteursrechtenvrij zijn?

Anne Frank heeft in de periode tussen 1942 en 1944 haar dagboek bijgehouden. Zij heeft twee versies geschreven. De eerste versie bestaat uit het oorspronkelijke dagboek dat zij van haar ouders heeft gekregen en twee bewaard gebleven schriften waarin zij heeft geschreven (versie A). Toen Anne Frank via de radio hoorde dat na de oorlog dagboeken zouden worden ingezameld ter documentatie van het oorlogsleed, heeft zij haar dagboek herschreven voor publicatie (versie B).

Anne Frank is in 1945 overleden. Naar Nederlands recht betekent dit dat haar werken op 1 januari 2016 in het publieke domein komen. Hier is het Anne Frank-Fonds, rechthebbende op de werken van Anne Frank, het echter niet mee eens. Anne Frank’s vader, Otto Frank, heeft namelijk in 1947 het boek “Het Achterhuis” gepubliceerd. Deze publicatie is een door hem verzorgde tekst samengesteld uit delen van de versies A en B (hierna: versie C).

Otto Frank is daarom volgens het Fonds als co-auteur van Het Achterhuis aan te merken. Otto Frank is pas in 1980 overleden, en dit zou betekenen dat de rechten pas op 1 januari 1951 zouden komen te vervallen.

Daarnaast heeft het NIOD pas in 1986 een wetenschappelijke editie van de door Anne Frank geschreven dagboeken gepubliceerd, “De Dagboeken van Anne Frank”. De integrale manuscripten van de versies A en B zijn hierin gepubliceerd. Op basis van overgangsrecht vallen deze werken pas 50 jaar na 1 januari 1987 in het publieke domein (dus in 2037). Wordt vervolgd…

Lees ook de uitspraak van de rechtbank Amsterdam.

Deze blog is automatisch geïmporteerd uit een oudere versie van deze website. Daarom is de lay-out mogelijk niet perfect.
Deel:

auteur

Harmke

publicaties

Gerelateerde artikelen