020 530 0160

Commissiemededeling over de sharing economy

Gepubliceerd op 8 juni 2016 categorieën ,

Het IJslandse parlement heeft vandaag een nieuwe wet aangenomen waarin de verhuur van privéwoningen aan strengen banden wordt gelegd. Het is voortaan toegestaan om een woning gedurende maximaal 90 dagen per jaar te verhuren. Daarmee mag de verhuurder maximaal ISK 1.000.000 omzet behalen, een goede EUR 7.000. Iedereen die zijn woning wil verhuren, moet zich registreren en moet voldoen aan de geldende gezondheids- en veiligheidwetgeving.

 

De IJslandse Airbnb-wet is interessant in het kader van de Europese strategie voor een Digital Single Market. IJsland is weliswaar geen onderdeel van de Europese Unie, maar de Europese Commissie heeft op 2 juni een mededeling uitgebracht over de collaborative economy, waarin het beperken van deze opkomende deeleconomie uitgebreid in besproken wordt. In de mededeling stelt de Commissie duidelijk dat beperkingen gerechtvaardigd en proportioneel moeten zijn, rekening moeten houden met de sectorspecifieke elementen en het businessmodel van de getroffen diensten, en niet discriminatoir mogen zijn. Specifiek over het verhuren van eigen woningen stelt de Commissie dat een beperking van bijvoorbeeld 90 dagen een redelijke beperking zou kunnen zijn.

 

Daarnaast heeft de Commissie nog enkele interessante uitspraken over de platforms die de collaborative economy mogelijk maken. Platforms zoals Airbnb en Uber dus. De Commissie maakt duidelijk dat aan het aanbieden van een platform voor de sharing economy in principe geen beperkingen mogen worden gesteld. Dat wordt pas anders wanneer het platform zelf ook als aanbieder van de onderliggende dienst kan worden gezien. Dat kan volgens de Commissie onder meer beoordeeld worden aan de hand van de volgende punten:

·         Bepaalt het platform zelf de prijs voor de onderliggende dienst, of stelt het enkel adviesprijzen op?

·         Bepaalt het platform de andere voorwaarden voor de te leveren dienst, die de relatie tussen de gebruiker en de aanbieder van de dienst bepalen?

·         Is het platform zelf de eigenaar van de onderliggende key assets?

 

Amsterdam heeft al enige tijd regels opgesteld voor het verhuur van de eigen woning als vakantiewoning. In Amsterdam mag je je woning maximaal 60 dagen verhuren, onder voorwaarde dat het de eigen woning betreft, er netjes (toeristen)belasting betaald wordt en de woning brandveilig is.

 

De mededeling van de Commissie maakt duidelijk dat de collaborative of sharing economy bij de Commissie duidelijk op de radar staat.

 

Deze blog is automatisch geïmporteerd uit een oudere versie van deze website. Daarom is de lay-out mogelijk niet perfect.
Deel:

publicaties

Gerelateerde artikelen