020 530 0160

Commissariaat voor de Media consulteert sector over nieuwe regels neventaken en nevenactiviteiten

Gepubliceerd op 19 maart 2007 categorie├źn 

Het Commissariaat voor de Media heeft in een laatste consultatieronde het nieuwe beleidskader voor de toetsing van neventaken voorgelegd aan de regionale en lokale publieke omroepen. Voor de nieuwe beleidsregels voor de toetsing van nevenactiviteiten worden de publieke omroepen geconsulteerd. Na deze consultaties zullen de nieuwe regels van toepassing op de neventaken en nevenactiviteiten definitief door het Commissariaat worden vastgesteld.


Het beleidskader voor de toetsing van neventaken schrijft voor aan welke voorwaarden een neventaak moet voldoen en op welke wijze een omroep een voorgenomen neventaak moet aanmelden en onderbouwen. Uitgangspunt is dat de voorwaarden die gelden voor de wettelijke taakopdracht van de omroep ook gelden voor de neventaken omdat die mede invulling geven aan die taakopdracht. Uit de wettelijke regeling vloeit voort dat neventaken dienen te voldoen aan de democratische, sociale en culturele behoeften van de samenleving. Lokale en regionale publieke omroepen mogen voortaan pas neventaken verrichten als deze vooraf zijn goedgekeurd door het Commissariaat. Een belangrijk onderdeel van de nieuwe beleidsregel voor nevenactiviteiten is de verruiming van de zogenaamde relatietoets; houden activiteiten verband met, of staan zij ten dienste van de hoofdtaak van een omroep.


 


Lees hier het hele bericht.

Bron: www.cvdm.nl
Deze blog is automatisch geïmporteerd uit een oudere versie van deze website. Daarom is de lay-out mogelijk niet perfect.
Deel:

auteur

Nicky Nicky van Dorp

publicaties

Gerelateerde artikelen