020 530 0160

Chippen parkeergeld toegestaan

Gepubliceerd op 11 juli 2005 categorieën 


Gemeenten mogen het betalen van parkeergeld uitsluitend per chipknip verplicht stellen. Dat heeft de Hoge Raad 8 juli bepaald in een tweetal zaken over het betalen van parkeerbelasting.

Sinds enige jaren heeft een aantal grotere gemeenten gebruik gemaakt van de mogelijkheid om voor te schrijven dat bij parkeermeters en parkeerautomaten uitsluitend kan worden betaald met een chipkaart. Betaling door middel van muntinworp is dan niet meer mogelijk. De gemeenten zijn daartoe veelal overgegaan in verband met problemen van diefstal uit en vernieling van muntautomaten.

In procedures voor het hof Arnhem en het hof Den Haag hebben belanghebbenden de rechtsgeldigheid van deze beperking in betalingsmogelijkheden aangevochten. Zij hadden de verschuldigde parkeerbelasting niet betaald en maakten bezwaar tegen de opgelegde naheffingsaanslag.

De Hoge Raad heeft nu geoordeeld dat er een geldige wettelijke basis is voor deze gemeentelijke voorschriften.

Voorts heeft de Hoge Raad overwogen dat de onmogelijkheid van betaling met munten niet in strijd is met de Europese verordeningen waarbij de euro als Europese munteenheid is ingevoerd.

Ten slotte heeft de Hoge Raad geoordeeld dat geen sprake is van een ongeoorloofde discriminatie van andere EU-onderdanen die zelf geen Nederlandse chipkaart hebben. Zij hebben de mogelijkheid om ter plaatse een niet aan een bankrekening gebonden chipkaart te kopen. Weliswaar is daaraan een gering bedrag (in Rotterdam € 2,50) aan kosten verbonden, maar naar het oordeel van de Hoge Raad levert dat geen wezenlijke belemmering voor het parkeren op. Bovendien wordt het eventuele ongemak gerechtvaardigd door de dwingende redenen van openbaar belang die aan de invoering van uitsluitend elektronische betaling ten grondslag liggen, namelijk het terugdringen van criminaliteit en overlast voor het publiek in verband met problemen van diefstal uit en vernieling van muntautomaten.


Lees hier het Nijmeegse arrest en hier het Rotterdamse arrest.


Bron: Rechtspraak.nl
Deze blog is automatisch geïmporteerd uit een oudere versie van deze website. Daarom is de lay-out mogelijk niet perfect.
Deel:

auteur

Christiaan Alberdingk Thijm

publicaties

Gerelateerde artikelen