020 530 0160

CBP: Richtsnoeren persoonsgegevens online overheidsinformatie

Gepubliceerd op 14 augustus 2009 categorieën , ,

Gisteren heeft het College bescherming persoonsgegevens (CBP) de richtsnoeren voor de actieve openbaarmaking van overheidsinformatie overhandigd aan de vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Gemeenten en andere bestuursorganen publiceren overheidsinformatie op internet die soms persoonsgegevens bevat, zoals aanvragen voor bouwvergunningen. Ratio achter die publicatie is de wens van transparantie, controleerbaarheid en klantvriendelijkheid.

Openbaarheid van overheidsinformatie is van cruciaal belang in een democratische samenleving, maar staat op gespannen voet  met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de burger. “De overheid moet persoonsgegevens niet klakkeloos op internet zetten, want dit stelt burgers aan risico’s bloot, zoals identiteitsfraude en identiteitsdiefstal”, aldus Jacob Kohnstamm, de voorzitter van het CBP.

Overheidsorganen dienen zich -net als ieder andere verwerker van persoonsgegevens- te houden aan de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Deze wet stelt grenzen aan de openbaarmaking van persoonsgegevens, ook door overheidsorganen, voornamelijk indien hierdoor bovenmatig en/of niet ter zake dienende persoonsgegevens openbaar worden gemaakt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een burgerservicenummer (BSN) en een handtekening.

Met de gisteren gepubliceerde Richtsnoeren “Actieve openbaarmaking en eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer” wil het CBP het eenvoudiger maken voor bestuursorganen om te beoordelen of de publicatie van persoonsgegevens in het kader van de actieve openbaarmakingsplicht is toegestaan en zo ja, onder welke voorwaarden.

Deze Richtsnoeren zijn een vervolg op de in 2007 gepubliceerde algemene richtsnoeren over de publicatie van persoonsgegevens op internet. Die richtsnoeren zien op particulieren, ondernemingen, organisaties en instellingen die van plan zijn persoonsgegevens op internet te publiceren. Het maakt het voor hen eenvoudiger te beoordelen of en onder welke voorwaarden publicatie op internet is toegestaan.

Lees hier het bericht.

Bron: Cbpweb.nl
Deze blog is automatisch geïmporteerd uit een oudere versie van deze website. Daarom is de lay-out mogelijk niet perfect.
Deel:

auteur

Wouter Dammers

publicaties

Gerelateerde artikelen