020 530 0160

Bergfeld, Wisman, Olsthoorn: “Wil de echte privacy onderzoeker opstaan?”

Gepubliceerd op 1 februari 2020 categorieën 

In 2003 promoveerde Jan-Peter Bergfeld op Validatie en de bijstandswet. Van papieren tijger naar elektronische waakhond. Hij analyseerde daarin onder andere de SUWI-wet en het Inlichtingenbureau. Opvallend vond ik vooral de kloof tussen de administratieve en fysieke werkelijkheid en dat bij fraude opsporing net als veelal bij criminaliteit de wat minder geraffineerde fraudeurs tegen de lamp lopen en de echte boeven niet gepakt worden. Na zijn promotie ging dr. Bergfeld bij het Inlichtingenbureau werken, en werkt daar nog steeds.

In 2018 promoveerde Tijmen Wisman op The Quest for the Effective Protection of the Right to Privacy: On the Policy and Rulemaking concerning Mandatory Internet of Things Systems in the European Union. Het proefschrift behandelt een actueel en maatschappelijk belangrijk onderwerp. In prachtige bewoordingen wordt de rol die de Europese Commissie speelt in het beleid- en wetgevingsproces rond het internet van dingen geanalyseerd. Hoewel de Commissie als taak heeft in haar werkzaamheden het fundamentele recht op privacy van burgers mee te nemen, blijkt uit de analyse dat dit in zeer beperkte mate toch niet het geval is. Dr. Wisman is als voorzitter van het Platform Bescherming Burgerrechten één van de initiatiefnemers bij de lopende rechtszaak tegen SyRI, het Systeem Risico Indicatie. Douwe Linders is één van de advocaten in deze zaak.

Op dit moment werkt Peter Olsthoorn aan een proefschrift over Privacy en het zelfbeschikkingsrecht. Hij is bekend als (internet)journalist en beheerder van Netkwesties. Zojuist is op NRC.nl online gekomen Over data-analyse moet het parlement besluiten, niet de rechter. Een boeiende analyse over verantwoordelijkheden binnen de rechtstaat. Moet een rechter oordelen over langs door ons afgesproken democratische wegen tot stand gekomen wetgeving? Is het aan de rechter een slapende kamer tot de orde te roepen? Momenteel is het stil rond SyRI op steroiden, Wetsvoorstel Gegevensverwerking Samenwerkingsverbanden. Hopelijk neemt de Kamer bij die wet haar rol wel serieus. Uiteraard is nog niet bekend wat dr. Olsthoorn te zijner tijd zal gaan doen. Vermoedelijk blijft hij journalist en wetenschapper.

Bovenstaande onderzoekers zullen het niet op alle punten met elkaar eens zijn. Dat is het mooie van wetenschap, althans, het onderzoek dat juristen doen. Je kan het met tegenovergestelde gezichtspunten eens zijn. En als je het niet eens bent scherpt het je eigen standpunt door kennis te nemen van andere inzichten en deze vervolgens proberen te weerleggen.

* de titel van de blog is een verwijzing naar het TV programma WIe van de drie? Dat werd van 1963-1983 uitgezonden. Drie mensen zeiden bijvoorbeeld dat ze Arno Lodder waren en dan moest het panel proberen te achterhalen wie de echte Arno Lodder was. Het eindigde altijd met de vraag: Wil de echte Arno Lodder opstaan?

Deel:

auteur

Arno

publicaties

Gerelateerde artikelen