020 530 0160

Belgische rechter: eBay is niet aansprakelijk voor de inhoud van advertenties van derden

Gepubliceerd op 14 augustus 2008 categorieën , ,

De Belgische Rechtbank van Koophandel acht eBay niet aansprakelijk voor het aanbod van inbreukmakende artikelen op haar veilingplatform. Zo luidt de uitspraak in een zaak die L’Oreal – in dezen gerepresenteerd door dochteronderneming Lancôme- tegen het online veilingbedrijf aanspande. Dit is de eerste uitspraak in een serie van 5 rechtszaken die L’Oreal in België, Duitsland, Engeland, Frankrijk en Spanje tegen eBay heeft aangespannen. 


De rechtbank kwalificeert eBay terecht als hosting provider in de zin van artikel 14 van de Europese e-commerce richtlijn (2000/31/EG). Dat artikel sluit aansprakelijkheid van de hosting provider uit voor de opslag van informatie die wordt aangeleverd door een derde. Dit voorzover de provider niet daadwerkelijk kennis heeft van het onrechtmatig karakter van die informatie en de informatie prompt verwijderd indien hij van dat onrechtmatig karakter kennis verkrijgt.


Hetgeen Lancôme eist – een bevel tot staken en gestaakt houden van het aanbod van inbreukmakende artikelen – zou neerkomen op de verstrekkende verplichting voor eBay om de advertenties op haar site vooraf te controleren. Een dergelijke verplichting is in strijd met de e-commerce richtlijn. Artikel 15 daarvan bepaalt expliciet dat providers geen algemene verplichting  om toe te zien op de informatie die zij doorgeven of opslaan of een verplichting tot actief zoeken naar onrechtmatige activiteiten kan worden opgelegd.


De Belgische rechter oordeelt voorts dat indien eBay op de hoogte wordt gesteld van het aanbod van inbreukmakende artikelen, zij deze advertenties weliswaar dient te verwijderen, maar dat daaruit niet een verplichting kan voortvloeien om eenzelfde aanbod in de toekomst te verhinderen. Ook dat zou immers neerkomen op een monitorverplichting die strijdig is met het beperkte aansprakelijkheidsregime van de richtlijn.


De rechtbank vindt de bestaande notice en takedown procedure van eBay, waarmee rechthebbenden melding kunnen doen van advertenties voor inbreukmakende artikelen, voldoende. eBay handelt hierdoor comme une acteur du commerce électronique normalement prudent et diligent. Tot meer dan het aanbieden van een dergelijk systeem kan een tussenpersoon op internet volgens de Belgische rechter dus ook niet worden verplicht.


Lancôme is het niet eens met de uitspraak en gaat volgens persbureau AFP in hoger beroep. 


Lees hier het hele bericht
 


 

Bron: Emerce
Deze blog is automatisch geïmporteerd uit een oudere versie van deze website. Daarom is de lay-out mogelijk niet perfect.
Deel:

publicaties

Gerelateerde artikelen