020 530 0160

AG: KaZaA gaat vrijuit

Gepubliceerd op 3 oktober 2003 categorieën 

De advocaat generaal (AG) bij de Hoge Raad heeft de Hoge Raad geadviseerd het cassatieberoep van Buma/Stemta in de KaZaA-zaak te verwerpen. Dat blijkt uit zijn conclusie die vandaag is verschenen. De 43 pagina´s tellende conclusie gaat uitgebreid in op het dilemma dat wordt veroorzaakt door de introductie van nieuwe technieken. Ik citeer de AG even uitvoerig, aangezien het niet mooier gezegd kan worden:


“Ook al kunnen nieuwe technische ontwikkelingen (tijdelijk) ten koste gaan van bepaalde beroepsgroepen of bedrijfstakken, de wetgever en de rechter schrikken er — m.i. terecht — voor terug om dáárom die nieuwe (op zichzelf meestal toegejuichte) technische vernieuwingen te verbieden of af te remmen. Op het gevaar af dat alle vergelijkingen natuurlijk als ‘mank’ kunnen worden aangevochten, zeg ik toch nog maar eens dat het spoor natuurlijk ten koste ging van de trekschuit. Maar ook dit: de phonografie (Edison c.s.) en de radio gingen ten koste van de kleine individuele uitvoerende zangers en musici. Het waren de componisten (verenigd in Buma/Stemra), en de ster-uitvoerders op fonogrammen, en de fonografische industrie, die van die technische ontwikkelingen (enorm) geprofiteerd hebben. Dat is hen graag gegund, al pink ik een traan weg over het daardoor veroorzaakte noodlot voor de kleine straat- en café-muzikanten. Geen wetgever of rechter die zich om deze laatsten bekommerde.” 


Afgewacht moet nog worden of de Hoge Raad het advies van de AG overneemt. Het arrest wordt op 19 december 2003 verwacht. 

Deze blog is automatisch geïmporteerd uit een oudere versie van deze website. Daarom is de lay-out mogelijk niet perfect.
Deel:

auteur

Christiaan Alberdingk Thijm

publicaties

Gerelateerde artikelen