020 530 0160

Afspraken uitwisseling persoonsgegevens EU – Japan zorgen voor ‘grootste ruimte van veilig gegevensverkeer ter wereld’

Gepubliceerd op 24 januari 2019 categorieën 

Gisteren heeft de Europese Commissie (“EC”) een besluit genomen over de rechtmatige gegevensuitwisseling met Japan. Persoonsgegevens kunnen door het zogenaamde adequaatheidsbesluit op een veilige manier van de EU naar Japan worden doorgegeven en andersom. Het besluit is onderdeel van economische handelsafspraken tussen de EU en Japan, waardoor Europese bedrijven toegang krijgen tot een markt van 127 miljoen Japanse consumenten. Lees onze eerdere blog over deze afspraken en de aanloop naar het adequaatheidsbesluit hier.

Voordat de EC het adequaatheidsbesluit kon goedkeuren, moest Japan aanvullende waarborgen bieden om te garanderen dat gegevens vanuit de EU even goed worden beschermd als in de EU. Deze maatregelen omvatten onder meer:

a. Regels die verschillen tussen de twee stelsels voor gegevensbescherming overbruggen. Deze regels zorgen er bijvoorbeeld voor dat gevoelige gegevens beter worden beschermd, dat personen hun individuele rechten beter kunnen uitoefenen en dat voor de doorgifte van EU-gegevens vanuit Japan naar andere landen strengere voorwaarden gelden. De regels kunnen worden afgedwongen door de Japanse gegevensbeschermingsautoriteit en de Japanse rechter;

b. Japan heeft de EC garanties gegeven over de toegang van Japanse overheidsdiensten tot persoonsgegevens. Het gebruik van persoonsgegevens voor rechtshandhaving en nationale veiligheid blijft beperkt tot wat noodzakelijk en evenredig is en is aan onafhankelijk toezicht onderworpen;

c. Er is een nieuw klachtenmechanisme voor onderzoek en behandeling van klachten van Europese burgers over de toegang van de Japanse overheid tot hun gegevens. Dit mechanisme wordt beheerd door en staat onder toezicht van de Japanse gegevensbeschermingsautoriteit. 

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft de EC de bevoegdheid om te onderzoeken of een land buiten de EU persoonsgegevens op adequate wijze beschermt en wanneer dat zo is, een adequaatheidsbesluit te nemen. Als gevolg kunnen persoonsgegevens veilig vanuit de EER (de 28 EU lidstaten plus Noorwegen, IJsland en Liechtenstein) naar dat derde land worden doorgegeven, zonder dat andere veiligheidseisen of autorisaties gelden. De EC heeft adequaatheidsbesluiten genomen over de volgende landen/gebieden: Andorra, Argentinië, Canada*, Faeröer Eilanden, Guernsey, Israël, Isle of Man, Jersey, Nieuw Zeeland, Zwitserland, Uruguay en de Verenigde Staten*. Voor Canada en de VS geldt een ‘gedeeltelijk’ adequaatheidsbesluit, dat slechts toepasselijk is op bedrijven die aan bepaalde eisen voldoen.

Voor het eerst zijn de EU en een derde land overeengekomen elkaars stelsel als adequaat aan te merken. Met dit besluit komt ‘de grootste ruimte van veilig gegevensverkeer ter wereld’ tot stand en kan deze regeling als model dienen voor toekomstige partnerschappen, aldus Věra Jourová, EU commissaris voor Justitie, Consumentenzaken en Gendergelijkheid. Volgens de EC maken de EU en Japan met het besluit duidelijk dat in dit digitale tijdperk het nastreven van strenge normen voor de bescherming van privacy en het bevorderen van internationale handel hand in hand kunnen gaan. Lees het persbericht en de factsheet van de EC hier.

Bron: europa.eu
Deze blog is automatisch geïmporteerd uit een oudere versie van deze website. Daarom is de lay-out mogelijk niet perfect.
Deel:

auteur

Nina Lodder

publicaties

Gerelateerde artikelen