020 530 0160

Afgebroken ICT-onderhandelingen: recht op schadevergoeding?

Gepubliceerd op 26 april 2017 categorieën ,

Bij onderhandelingen geldt als uitgangspunt dat iedere partij de onderhandelingen kan afbreken, tenzij dit onaanvaardbaar is op grond van het gerechtvaardigd vertrouwen van de andere partij in het tot stand komen van de overeenkomst of gezien de andere omstandigheden van het geval. Daarbij moet rekening worden gehouden met de mate waarin en de wijze waarop de afbrekende partij tot het ontstaan van dat vertrouwen heeft bijgedragen en met de gerechtvaardigde belangen van deze partij.

 

Een hele riedel en procedures over deze materie zijn heel casuïstisch. Dit blijkt ook uit de procedure tussen Erasmus MC en Unilog.

 

Unilog – Erasmus MC

Unilog heeft in de periode 2011 – 2013 ICT-werkzaamheden verricht voor Erasmus MC. Erasmus MC sloot daarbij overeenkomsten met Maatadvies en Maatadvies contracteerde met Unilog. In februari 2013 is de overeenkomst tussen Erasmus MC en Maatadvies beëindigd. Erasmus MC heeft Unilog vervolgens de mondelinge opdracht gegeven om verder te gaan met haar werkzaamheden. Ook hebben Erasmus MC en Unilog in de periode maart – april 2013 gesproken over de verdere werkzaamheden. In april 2013 heeft Erasmus MC Unilog per brief bericht dat de werkzaamheden door Unilog zullen worden afgerond.

 

Unilog is het hier niet mee eens en stelt dat Erasmus MC bij haar het gerechtvaardigd vertrouwen heeft gewekt dat zij de eerder via Maatadvies opgedragen werkzaamheden en de daarop aansluitende werkzaamheden aan Unilog heeft opgedragen. Een voorlopig getuigenverhoor volgt en in de procedure vordert Unilog schadevergoeding van ruim één miljoen wegens het onrechtmatig afbreken van de onderhandelingen tussen partijen.

 

Unilog meent dat zij haar vertrouwen mocht ontlenen aan de verklaringen van medewerkers van Erasmus MC en het overleg met de leden van de stuurgroep van het Erasmus MC. Het hof oordeelt echter dat het Erasmus MC vrijstond de onderhandelingen af te breken. Voor zover Unilog erop heeft vertrouwd dat een overeenkomst tot stand zou komen, kan niet worden afgeleid dat Erasmus MC zodanig aan het vertrouwen heeft bijgedragen dat het afbreken van de onderhandelingen onaanvaardbaar is.

Deze blog is automatisch geïmporteerd uit een oudere versie van deze website. Daarom is de lay-out mogelijk niet perfect.
Deel:

auteur

Harmke

publicaties

Gerelateerde artikelen