020 530 0160

Ziggo hoeft geen NAW-gegevens te verstrekken van illegale downloaders

Gepubliceerd op 12 februari 2019 categorieën , ,

De rechtbank Midden-Nederland besloot vorige week in kort geding dat Ziggo geen adresgegevens hoeft te geven van haar abonnees aan Dutch Filmworks. In de strijd tegen illegaal downloaden verzamelt de Dutch Filmworks al enige tijd IP-adressen waarmee de film ‘The Hitman’s Bodyguard’ illegaal gedownload is. Aan enkel de IP-adressen heeft de filmdistribiteur echter niet genoeg. Om houders van het IP-adres op te sporen heeft het bedrijf de hulp nodig van acces providers zoals Ziggo. Deze providers kunnen de IP-adressen koppelen aan naam en adres.

In de zomer van 2017 kondigde Dutch Filmworks al aan actie te ondernemen tegen het illegaal downloaden van auteursrechtelijk beschermd materiaal. De filmdistribiteur liet destijds weten overtreders een schikkingsvoorstel te willen sturen van circa 150 euro. Als met dit voorstel niet akkoord zou worden gegaan dan zou de filmdistributeur naar de civiele rechter stappen. Op grond van de toen nog geldende Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) was voorafgaand onderzoek door de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) vereist omdat de persoonsgegevens worden verkregen uit eigen waarnemingen (onderzoek) en zonder dat de betrokkenen hierover worden geïnformeerd.

Het besluit van de AP was voor Dutch Filmworks het startsein om bij providers de NAW-gegevens te gaan opvragen. Ziggo ging echter niet akkoord met het verzoek van Dutch Filmworks om aan laatstgenoemde de NAW-gegevens te verstrekken. De filmdistribiteur stapte daarop naar de rechter om verstrekking van deze gegevens af te dwingen.

De voorzieningenrechter wijst de vordering van Dutch Filmworks (vooralsnog) af. De rechtbank motiveert haar oordeel aan de hand van de criteria die de Hoge Raad formuleerde in het arrest Lycos/Pessers:

 

a)    is voldoende aannemelijk dat het downloaden van de film onrechtmatig is jegens Dutch Filmworks;

b)    heeft Dutch Filmworks een reëel belang bij de verkrijging van deze NAW-gegevens;

c)    is aannemelijk dat er geen minder ingrijpend middel is om deze gegevens te achterhalen;

d)    dient het belang van Dutch Filmworks zwaarder te wegen dan het (privacy)belang van de abonnees van Ziggo.

In de belangenafweging komt de rechtbank tot de conclusie dat Dutch Filmworks bepaalde aspecten omtrent de werkwijze niet voldoende heeft uitgewerkt. Volgens de rechtbank heeft Ziggo terecht aangevoerd dat haar abonnees niet bestand zullen zijn tegen Dutch Filmworks en haar advocaten. Het is aannemelijk dat houders van het IP-adres bij een dergelijk schikkingsvoorstel over zullen gaan tot betaling, ook als zij niet de inbreukmakende content hebben gedownload. Dutch Filmworks stelt echter dat het eventuele reacties van klanten van Ziggo serieus neemt en dat zij klanten de tijd gaat geven om te reageren. De rechtbank acht dit verweer van Dutch Filmworks te mager. Temeer nu niet duidelijk is wat de specifieke inhoud zal zijn van het schikkingsvoorstel. De voorzieningenrechter stelt bovendien vraagtekens bij de hoogte van de schadevergoeding. De schadevergoeding heeft meer weg van een boete nu niet is onderbouwd door Dutch Filmworks hoe tot de hoogte van deze vergoeding is gekomen.

Bovenstaande maakt dat Ziggo het verzoek van Dutch Filmworks terecht heeft mogen afwijzen. Van Dutch Filmworks mag worden verwacht dat zij duidelijker informeert inzake de brief die aan klanten van Ziggo verstuurd zal worden. Op basis van de beschikbare informatie kan Ziggo nu niet (goed) oordelen of voldoende recht wordt gedaan aan de juridische werkelijkheid en de belangen van de adreshouder, aldus de voorzieningenrechter.

Ondanks de afwijzing van de vordering van Dutch Filmworks, lijkt de zaak voldoende perspectieven te bieden voor laatstgenoemde. Dutch Filmworks zal dan echter wel beter moeten uitwerken hoe zij vermeende inbreukmakers gaat benaderen en wat daarbij een redelijke schadevergoeding zal zijn.

Deze blog is automatisch geïmporteerd uit een oudere versie van deze website. Daarom is de lay-out mogelijk niet perfect.
Deel:

auteur

Jesse

publicaties

Gerelateerde artikelen