020 530 0160

YouTube roept op tot actie tegen Auteursrechtrichtlijn

Gepubliceerd op 26 oktober 2018 categorieën 

Eerder lieten wij  – en in het bijzonder Arno Lodder – ons al eens kritisch uit over de (voorgestelde) Auteursrechtrichtlijn. Vooral artikel 13 hiervan stuitte ons tegen de borst, omdat in dit artikel een impliciet ‘uploadfilter’ is opgenomen. In dit artikel is immers bepaald dat internetplatforms vooraf dienen te beoordelen of geüpload materiaal auteursrechtelijk door de beugel kan. Vanzelfsprekend, is dit een grote inbreuk op de informatievrijheid, en wat ons – en ook vele andere experts – betreft een te grote.

Het voornoemde artikel kan immers leiden tot ‘overblocking’, wat betekent dat niet alleen onrechtmatig auteursrechtelijk beschermd materiaal wordt geblokkeerd, maar ook bijvoorbeeld in beginsel rechtmatige materiaal, zoals parodieën. Hoe dit precies zit, kun je nalezen op dit artikel van Tweakers.net (waarin Arno overigens ook nog aangeeft dat het auteursrecht überhaupt ongeschikt is voor deze problematiek).

Waar de kritiek eerst vooral uit de wetenschap en uit de juridische praktijk kwam, roept YouTube – waarover we je niet hoeven te vertellen dat het één van de grootste internetplatforms ter wereld is – nu ook op tot actie. In een blogpost op haar website van eerder deze week, geeft directeur Susan Wojcicki aan dat het artikel uit de richtlijnen voor YouTube zeer problematisch kan zijn, mocht deze haar doorgang vinden.

Wojcicki legt het als volgt uit: ‘kleinere’ uploaders op YouTube, zouden volgens haar geen mogelijkheid hebben om het geüploade materiaal te toetsen aan het auteursrecht. Voor YouTube zou het dan een te groot risico zijn om materiaal van deze uploaders op voorhand toe te staan, aangezien YouTube zelf aansprakelijk zou kunnen worden gehouden voor dit materiaal. Het gevolg hiervan zou zijn – aldus Wojcicki – dat YouTube slechts materiaal van enkele ‘grote uploaders’ (de partijen die wel de financiële mogelijkheden hebben voor het implementeren van een dergelijke filter) toe zal staan.

Dit is volgens haar een groot probleem voor YouTube; YouTube is immers ook voor een groot deel afhankelijk van de voornoemde kleinere uploaders, en probeert deze dan ook op een eerlijke manier te ‘belonen’ voor de door hen verrichte arbeid, net als haar ‘grote uploaders’. Maar, mocht artikel 13 doorgang vinden, dan wordt volgens YouTube haar volledige ‘ecosysteem’ overhoop gegooid, en komt er niets meer terecht van eerlijke beloningen voor alle uploaders; een groot gedeelte van haar uploaders valt dan immers volledig weg. YouTube roept haar gebruikers (en dan doelt zij vooral op de kleinere uploaders) dan ook op om actie te ondernemen tegen artikel 13, en heeft daarvoor de hashtag #safeyourinternet in het leven geroepen met een daarbij horende website.

De voornoemde uploaders dienen volgens YouTube het volgende te doen: (i) een video te maken over Artikel 13 met de hashtag #SaveYourInternet, (ii) YouTube te volgen op social media en (iii) vertegenwoordigers te laten weten hoe zij over Artikel 13 denken. Wojcicki geeft niet aan of ze zelf nog voornemens is iets te doen tegen artikel 13.

Deze blog is automatisch geïmporteerd uit een oudere versie van deze website. Daarom is de lay-out mogelijk niet perfect.
Deel:

auteur

Mike Landerbarthold

publicaties

Gerelateerde artikelen