020 530 0160

Wonderlijke wereld van online ticketverkoop

Gepubliceerd op 26 november 2014 categorieën ,

Afgelopen vrijdag stond ik in een wachtrij, of eigenlijk zat ik. Het ging om populaire concertkaarten. Waar vroeger mensen al in de nacht voor de deur gingen liggen, drommen ze nu samen op internet. Het was voor het eerst dat ik in een digitale wachtrij stond, of dus zat, achter mijn bureau. Ticketmaster had al aangekondigd dat dit bij drukte mogelijk was. Interessante vraag is hoe dit technisch werkt. Zijn er meerdere digitale rijen, en hoe vullen ze die? Ze geven aan dat je niet op F5 moet drukken omdat je dan achteraan komt te staan. Hoe langer je in de rij staat, des te eerder aan de beurt gaat niet per se op. Ik sloot aan om 9.45 en was eerder aan de beurt dan iemand die al vanaf 9.15 wachtte. Tot zover de technologie.

 

Economisch is het ook een interessant fenomeen. Je hebt fans, van voetbal en muziek, en die willen kaarten. Soms zijn er meer fans dan kaarten. Dan kan de prijs omhoog gaan. Nu zijn er ook derde partijen die kaarten opkopen en deze vervolgens voor 4 of 5 of nog meer keer de oorspronkelijke prijs doorverkopen. Die creeeren dus schaarste in een markt die al schaars is.

 

Dan nu het recht. De verkoper, Mojo vertegenwoordigd door Ticketmaster, geeft aan dat de kaartjes niet professioneel doorverkocht mogen worden. In 2009 hebben ze al eens 250 kaarten van Pearl Jam en 164 kaartjes voor Lowlands om die reden ongeldig verklaard. Toch doen ze dat liever niet, het kan immers ook onschuldige consumenten treffen.

 

Deze worden gek genoeg door sommige doorverkoopsites beschermd, zoals Topticketshop.nl. Die site vermeldt dat ze doorverkopers zijn, dat daarom kaarten ongeldig kunnen worden gemaakt en dat je in dat geval je geld terug krijgt. Volgens het College voor Beroep voor het bedrijfsleven is de mogelijke ongeldigheid niet de kern van de overeenkomst, maar moet je hier wel over geinformeerd worden (5 november 2014) http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:CBB:2014:412):

 

“kan niet worden staande gehouden dat ongeldigheid van het ticket behoorde tot de voornaamste kenmerken van het product als bedoeld in artikel 193e, aanhef en onder a, van het BW en daarmee tot de essentiële informatie die niet mag worden weggelaten bij een uitnodiging tot aankoop. Tot die essentiële informatie behoorde naar het oordeel van het College wel de omstandigheid dat het hier ging om een doorverkocht ticket en dat bij de oorspronkelijke verkoop de algemene voorwaarden van de KNVB of Teleticketservice van toepassing zijn verklaard en dat – gezien de uitleg die de KNVB en Teleticketservice aan die algemene voorwaarden geven – aan het kopen van dit ticket het risico is verbonden dat daarmee de toegang tot het evenement wordt geweigerd.”

 

In Belgie is doorverkoop naar ik begrijp sinds 2013 verboden http://www.eventplanner.nl/nieuws/5485_binnenkort-verboden-tickets-met-winst-doorverkopen.html:

 

De strengere regels viseren de zwarte handeltjes in tickets, maar net zo goed een occasionele doorverkoop met winst. Enkel administratieve kosten mogen de oorspronkelijke ticketprijs nog verhogen.”


In Nederland is in 2009 een vergelijkbaar wetsvoorstel gedaan (Kamerstukken 31 461, nr. 7), toevoeging van art. 4a aan Boek 7 BW met o.a. de bepaling:

 

3. Is een toegangskaart te koop aangeboden in strijd met lid 1 en is naar aanleiding daarvan een overeenkomst tot stand gekomen, dan geldt het bedrag dat de koper heeft voldaan boven de oorspronkelijke prijs en de ingevolge dat lid toegestane verhoging voor de rechtstreekse kosten van de administratieve verwerking van de koop en het verzenden van de toegangskaart, als onverschuldigd betaald.”

 

Geen slecht idee, onverschuldigde betaling. Nu kunnen derde partijen profiteren van de schaarste en de grote waarde die fans aan bezoek hechten, zelfs hoewel zoals ze zelf duidelijk communiceren door hun aanbod wanpresteren richting oorspronkelijke aanbieder. Er zijn best wat partijen zoals uit deze screendump blijkt

 

 

en wat mij betreft zouden ze allemaal mogen verdwijnen.

 

P.S. meer informatie is te vinden op http://www.weetwaarjekoopt.nl/faq/ – een site die overigens zelf niet voldoet aan art. 3:15d BW 🙂

Deze blog is automatisch geïmporteerd uit een oudere versie van deze website. Daarom is de lay-out mogelijk niet perfect.
Deel:

auteur

Arno

publicaties

Gerelateerde artikelen