020 530 0160

WiFi tracking 2.0

Gepubliceerd op 11 juni 2015 categorieën 

 

Bedrijven willen graag weten op welke wijze klanten zich door hun winkels begeven. Deze informatie kan gebruikt worden om een winkel optimaal in te richten, om de inzet van personeel  te plannen en om inzicht te krijgen in het gedrag van consumenten. Het is technisch op verschillende manieren mogelijk om de looproutes van klanten in kaart te brengen. Denk daarbij aan het registreren door middel van camera’s of aan de hand van Wi-Fi-tracking en iBeacons. SOLV heeft onlangs een seminar georganiseerd over deze vormen van offline shopping analytics.

 

Bij het hanteren van deze technieken worden persoonsgegevens van de klanten verzameld zoals camerabeelden, IMEI en MAC adressen. Bedrijven die deze oplossingen gebruiken zullen daarom aan de bepalingen uit de Wet bescherming persoonsgegevens moeten voldoen. Hoewel het goed mogelijk is om in overeenstemming met de Wbp aan shopping analytics te doen, zullen sommige bedrijven de voorkeur geven aan een techniek waarbij de Wbp geen rol speelt. Webwereld bericht over een techniek die mogelijk aan dit criterium voldoet.

 

Het gaat om een soort Wi-Fi-radar die door de University of California is ontwikkeld. Het systeem maakt gebruik van Wi-Fi antennes. Zodra iemand zich tussen twee antennes beweegt, wordt het signaal van die antennes op een bepaalde manier verstoord. Deze verstoring wordt door het systeem gemeten. Daarnaast is het met slimme algoritmes mogelijk om te bepalen waar de personen zich precies bevinden tussen de twee antennes. Zo registreert het systeem redelijk accuraat hoeveel mensen er in de buurt zijn of langs lopen. Het filmpje geeft goed aan op welke wijze het systeem werkt.

 

 

youtube_filmpje_replace

 

 

Door op deze wijze klanten te registreren, is niet vereist dat er informatie uit het device van de klant wordt gehaald. Zo op het eerste gezicht is er daarmee geen sprake van een verwerking van persoonsgegevens. Er wordt alleen gemeten of en zo ja, op welke wijze, het Wi-Fi-signaal wordt verstoord. De Wet bescherming persoonsgegevens gaat wel weer een rol spelen als de gegevens vervolgens worden gekoppeld aan of gecombineerd met persoonsgegevens. Het is in ieder geval interessant om te zien of deze techniek in de toekomst ook voor bedrijven toepasbaar wordt. 

 

Lees hier het volledige bericht.

 

 

 

 

Bron: webwereld.nl
Deze blog is automatisch geïmporteerd uit een oudere versie van deze website. Daarom is de lay-out mogelijk niet perfect.
Deel:

auteur

Thomas

publicaties

Gerelateerde artikelen