020 530 0160

Weg vrij voor centrale opslag vingerafdrukken?

Gepubliceerd op 16 april 2015 categorieën , ,

Het Europees Hof van Justitie heeft 16 april 2015 geoordeeld dat het centraal opslaan van vingerafdrukken van burgers in beginsel een aangelegenheid van de Lidstaten zelf is.

In 2009 trad een nieuwe paspoortwet in werking. Een paspoort moet voorzien zijn van een chip met een gezichtsopname en twee vingerafdrukken. Het ”Ministerie van Justitie wilde alle informatie in een centrale database opslaan, waar de AIVD vrij toegang tot zou krijgen.

Tegen deze centrale opslag bestond veel weerstand. Er zijn rechtszaken aangespannen omdat de centrale opslag van deze biometrische gegevens volgens de klagers een “grove inbreuk op hun lichamelijke integriteit” en een ”beperking van hun recht op bescherming van hun privéleven zou opleveren.

Het Hof Den Haag gaf de klagers in februari 2014 gelijk. Over een centrale database met vingerafdrukken oordeelde het Hof:

Dit kan niet anders betekenen dan dat de opslag van vingerafdrukken in een centraal register niet geschikt is voor het daarmee aanvankelijk beoogde doel, te weten verificatie en identiteitsvaststelling, en daarmee dus evenmin geschikt voor het voorkomen van identiteitsfraude, hetzij bij het aanvragen van een nieuw reisdocument, hetzij bij het gebruik van het reisdocument, een van de voornaamste doeleinden van de wet.

In een Kamerbrief van april 2014 geeft de Minister van Binnenlandse Zaken aan dat er cassatie is ingesteld tegen de uitspraak van het Hof Den Haag.

Verandert de uitspraak van het Europees Hof iets aan deze situatie? Ik zou menen van niet.

Het Europees Hof bepaalt niet dat het centraal opslaan van vingerafdrukken is toegestaan. Het Europees Hof geeft alleen aan dat Verordening 2252/2004 die betrekking heeft op biometrische gegevens in paspoorten, niet ziet op een ander gebruik van de biometrische gegevens zoals een centrale opslag voor misdaadopsporing. Het is dus vooralsnog aan de Lidstaten zelf om te bepalen of een centrale opslag is toegestaan. Gezien de uitspraak van het Hof Den Haag is dat in Nederland op dit moment dus niet het geval.

Tot slot geeft het Europees Hof nog een tip. Het gebruik van vingerafdrukken voor bijvoorbeeld misdaadopsporing zou wel kunnen vallen onderhetEuropees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden. Er zal dan wel een zaak aanhangig gemaakt moeten worden voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Het Europees Hof van Justitie gaat daar niet over.

 

Lees hier het volledige arrest

Deze blog is automatisch geïmporteerd uit een oudere versie van deze website. Daarom is de lay-out mogelijk niet perfect.
Deel:

auteur

Thomas

publicaties

Gerelateerde artikelen