020 530 0160

Waarheidsvinding in een procedure

Gepubliceerd op 25 mei 2009 categorieën ,

De rechtbank Assen heeft een uitspraak gepubliceerd, waaruit duidelijk blijkt dat de rechtbank het – populair gezegd – gehad heeft met het procesgedrag van de eisende partij.

Kennelijk heeft de eisende partij allerlei relevante informatie verzwegen in de claim, althans in de procedure. De rechtbank bestraft dit met een pittig middel, namelijk het sluiten van het onderzoek en het afwijzen van de vordering. 

De samenvatting op rechtspraak.nl is als volgt:
“Op grond van het procesgedrag wordt de vordering afgewezen zonder verder onderzoek De rechtbank stelt vast dat eiser stukken achterhoudt die gunstig zijn voor de wederpartij, dat eiser in de schriftelijke fase van het proces een verkeerd beeld van de gang van zaken aan de rechtbank heeft voorgehouden en dat eiser op tal van punten op vragen van de rechtbank ontwijkende en tegenstrijdige antwoorden heeft gegeven. Verzocht wordt om reeds hierom de vordering van eiser af te wijzen. Partijen zijn verplicht om de voor de beslissing van belang zijnde feiten volledig en naar waarheid aan te voeren. Het gaat niet aan om de rechter de beslissing te bemoeilijken of zelfs onmogelijk te maken. De wetgever heeft, bij wege van sanctiemogelijkheid, bepaald dat als dit wel geschiedt, de rechter daaruit de gevolgtrekking kan maken die hij geraden acht. Eiser heeft in een vergaande mate het nemen van een beslissing over zijn vorderingen onmogelijk gemaakt, althans niet zonder onevenredige inspanning, onevenredige kosten en een onredelijke vertraging van de procedure. De rechtbank sluit daarom het onderzoek en wijst de vorderingen af.”

Uit de verdere uitspraak blijkt dat de eisende partij het ook wel heel bont heeft gemaakt. Lees hier de volledige uitspraak.

 

 

 

Bron: rechtspraak.nl
Deze blog is automatisch geïmporteerd uit een oudere versie van deze website. Daarom is de lay-out mogelijk niet perfect.
Deel:

auteur

Menno Weij

publicaties

Gerelateerde artikelen