020 530 0160

Vrijspraak in zaak Denial of Service / DoS / Postings attacks attacks

Gepubliceerd op 20 april 2007 categorieën , ,

Het arrest gewezen in het hoger beroep tegen het vonnis van de Rb. Breda 10 november 2005 waarbij een verdachte werd veroordeeld vanwege het opzettelijk vernielen of onbruikbaar maken van een geautomatiseerd werk is onlangs op rechtspraak.nl gepubliceerd. Hof Den Bosch vernietigde op 12 februari 2007 het vonnis van de rechtbank en sprak de verdachte vrij.


Bij het vonnis van de rechtbank werd de verdachte veroordeeld tot een geldboete vanwege het opzettelijk vernielen of onbruikbaar maken van een geautomatiseerd werk (artikel 161 sexies Sr). De verdachte was een computerprogrammeur die door de grote hoeveelheid spam die hij ontving zodanige geïrriteerd was dat hij in opstand kwam. Om de afzenders terug te pakken bombardeerde hij via een speciaal computerprogramma de website van twee bedrijven met mails en bestellingen en bovendien overlaadde hij de bedrijven met faxberichten. Als gevolg van deze aanval waren de bedrijven niet bereikbaar voor serieuze cliëntèle en zijn zij waarschijnlijk omzet misgelopen. Naar het oordeel van de rechtbank was geen sprake van vernieling, beschadiging of onbruikbaar maken, maar leverde de aanval wel een stoornis op in de gang van zaken en in de werking van een geautomatiseerd werk, hetgeen strafbaar gesteld is in artikel 161 sexies Sr. De Rechtbank vervolgde dat verdachte voor eigen rechter had gespeeld en willens en wetens de aanmerkelijke kans had aanvaard dat door zijn handelen de website en fax overbelast zouden raken. Bij het aannemen van voorwaardelijke opzet woog de rechtbank mee dat de verdachte verstand heeft van computers.


Het hof vernietigt het bestreden vonnis aangezien bij gebrek aan voldoende bewijsmiddelen niet bewezen kan worden dat de verdachte het ten laste gelegde feit heeft begaan. Het handelen van de verdachte heeft uitsluitend gevaar veroorzaakt voor de computer van de aangever en niet van een openbaar telecommunicatienetwerk. Ook was er geen sprake van gemeen gevaar, dat immers toeziet op de algemene veiligheid. Daar is bij een stoornis bij een enkele computer en/of het onbruikbaar maken van een fax geen sprake van. Ook heeft verdachte niet voldaan aan de delictsomschrijving in artikel 350a Sr, het onbruikbaar en ontoegankelijk maken van gegevens die door middel van een geautomatiseerd werk zijn opgeslagen. Daargelaten of IP-adressen, e-mailadressen en /of de website als ‘gegevens’ moeten worden beschouwd , is van handelen in strijd met artikel 350a Sr pas sprake als de gegevens zelf zijn gewist, gemanipuleerd of veranderd. Daar was i.c. geen sprake van. De verdachte wordt vrijgesproken.


Lees hier het hele arrest en hier het vernietigde vonnis van de rechtbank.


 


 


 

Bron: Rechtspraak.nl
Deze blog is automatisch geïmporteerd uit een oudere versie van deze website. Daarom is de lay-out mogelijk niet perfect.
Deel:

auteur

Anne-Jel Hoelen

publicaties

Gerelateerde artikelen